OPEDAG
17 MEI 2016
Meer Inligting
OPEDAG
17 MEI 2016
Meer Inligting
OPEDAG
17 MEI 2016
Meer Inligting
OPEDAG
17 MEI 2016
Meer Inligting

Previous

Next

TUISBLAD

KONTAK INLIGTING

Telefoon (+27 12) 332 0601   of   (+27) 87 803 2067
Faks (+27 12) 332 2457
Epos oosmoot@global.co.za
Straatadres Haarhoffstraat 1120, Villieria, Pretoria, 0186
Posadres Posbus 31208, Totiusdal, Pretoria, 0134

icon box image

WELKOM IN OOSIE-LAND

Ons is nie net ‘n skool nie. Die Oosies is ‘n gemeenskap wat vir mekaar omgee. Hier is jy UNIEK en kan jy jouself ten volle uitleef op Akademiese-, Kultuur- en Sportgebied.

NUUS

OOSIE-NUUS 4/2016 gedateer 5 Februarie 
Weeklikse nuusbrief

VALENTYNSBAL
Valentynsdag, ‘n spesiale dag van die jaar!  Kom na die bal op Saterdag, 13 Februarie.

FOTODAG – 10 Februarie
Individuele foto’s word op 10 Februarie van al die leerders en personeel geneem.

 
 

AKADEMIE

KWARTAALTOETSE BEGIN
Die kwartaaltoetse begin op 4 Februarie en die aangepaste toetsrooster is beskikbaar.

WISKUNDE SENTRUM 
Die Wiskunde sentrum het ten doel om die leemtes in leerders se agtergrondkennis aan te spreek.  Klasse word GRATIS aangebied vir alle leerders en loop parallel met werk wat in die klasse behandel word.  Klasse word deur Me H van Rooyen (Departementshoof:  Wiskunde) aangebied. Meer inligting

KULTUUR

MNR EN MEJ OOS-MOOT FINALISTE 2016
28 Finaliste aangewys tydens die Debutantebal

AFRIKAANSE REDENAARS
Uitdunne 

PUBLIC SPEAKING 
Uitdunne

BORGE

gys-logo

GYS PITZER MOTORS

Just imagine

JUST IMAGINE PROPERTIES