02/2019

18 Januarie 2019

---

LIEF EN LEED

Dit is met leedwese wat ons verneem het van die afsterwe van Charne Möller (Gr10) se vader.  Ons dra jul in ons bede op.

---
---

GELUKWENSE

Baie geluk aan die volgende leerders wat uitstekende prestasies gelewer het!

Swem

OOS-MOOT SE EIE SA SKOLE KAMPIOENSWEMMER!
Logan Truter (Gr10) het op 11 Desember 2018, tydens die SA Skole Swemkampioenskappe sy swemseisoen op 'n ongelooflike hoogtepunt afgesluit met 4 goue medaljes (50m Rugslag, 200m Rugslag, Vryslag aflos, Wisselslag aflos), 2 nuwe rekords (Vryslag aflos en Wisselslag aflos), 1 silwermedalje met 'n nuwe rekord (deel die nuwe rekord) in die 100m Vlinderslag en 1 bronsmedalje in die 50m Vryslag. Uitmuntende prestasies!

---

Sagtebal

OOSIES SE SA SAGTEBAL SPEELSTER

Johandri van der Walt (nou gr12) was lid van die Gauteng Interprovinsiale span wat tydens die "Summer Games" toernooi in Desember 2018, die goue medalje  verower het.  Sy is gekies vir die All Stars en vir die 0/19 SUID-AFRIKAANSE SPAN.  Uitstaande prestasie!

ALL STAR-SPELERS

Simoné Roux (0/15), Fébé Wessels (0/15), Danielle de Kock (0/15), Chante Smith (0/19) en Megan Kightley (0/19) is gekies vir die All Star spanne wat gedurende September 2019 na Nederland toer. Baie geluk!

---

Atletiek

INTERHUIS 2019 PRESTASIES
Ons is dankbaar vir elke Oosie wat tydens die Interhuis deelgeneem het. Die volgende atlete het goed presteer.
Die jaarlikse mededinging tussen die Amptenare, Burgers en Heemrade was opwindend. Die Amptenare stap met die louere weg met ‘n eindtotaal van 1244.5 punte teenoor die Burgers (1008) en Heemrade (980.5).

Pragvertonings is deur verskeie atlete gelewer. Die topatlete was:
Victrix Ludorum: Senior – Chané van Zyl (2710 ABSA-punte), Junior – Mikayla Botha (3181 ABSA punte)
Victor Ludorum: Senior – Ruan de Lange (2503 ABSA punte), Junior – Carlo Jv Rensburg (2311 ABSA punte).  Baie geluk!

Volledige uitslae is op die skool se webtuiste beskikbaar.  VOLG DIE SKAKEL

---

AKADEMIE

DAT-toetsing

Om ouers en leerders by te staan in die besluitnemingsproses rondom gepaste vakkeuses word aanlegtoetsing by die skool aangebied vir Gr8-leerders.  Die hele proses word deur Human Progress Management gekoördineer, in samewerking met die skool en ʼn paneel van sielkundiges en psigometriste. Aanlegtoetsing word gedoen deur gebruik te maak van die Differensiële Aanlegtoets (DAT), wat deur die RGN ontwikkel is en onderskryf word. Volledige inligting is vervat in die skrywe wat op 17 Januarie.  Let wel:  In die skrywe word daar verwys na die Graad 9-leerders maar die toetsing word reeds nou met die Graad 8-leerders gedoen. VOLG DIE SKAKEL VIR DIE SKRYWE

Graad 8-Studieleidingskursus

'n Studieleidingskursus word op 28 en 29 Januarie, vanaf 14:00 tot 16:00, in K15, deur Freda Coetzee, by die skool aangebied. Die koste per leerder is R300. Leerders het die skrywe op 17 Januarie ontvang.  VOLG DIE SKAKEL VIR DIE SKRYWE. 

Wiskundesentrum

Die Wiskunde-leerders het op 17 Januarie, 'n skrywe aangaande die Wiskundesentrum ontvang. VOLG DIE SKAKEL VIR DIE SKRYWE.   ‘n Skeurstrokie vorm deel van die skrywe en MOET deur die ouers van elke Wiskunde leerder VOLTOOI EN TERUGGESTUUR WORD NA DIE LEERDER SE WISKUNDE ONDERWYSER.

Die klasse behels die volgende:

• Daar sal elke middag ‘n onderwerp behandel word wat betrekking het op die spesifieke graad. Die onderwerpe sal aanpas by die afdeling in die sillabus wat tans behandel word.

• Verduidelikings met voorbeelde sal in die eerste helfte van die sessie plaasvind.

• Daarna doen leerders oefeninge.

• Elke leerder se werk sal gemerk word om vas te stel waar sy/haar probleem lê.

• Leerders word aangemoedig om al die werk vir die middag korrek te kan doen voor hy/sy die klas verlaat.

• Enige leerder kan ook ander grade se sessies bywoon om sodoende agtergrondkennis op te skerp.

• Afwesighede sonder verskoning, sal deur middel van ‘n SMS aan ouers gekommunikeer word.

• Leerders wat die vorige jaar meer as 80% in Wiskunde behaal het, kan aan die “KWADRATE-VRATE-KLUB” behoort. Hierdie leerders sluit vrywillig by die klub aan en help ander leerders (in dieselfde graad) tydens die sentrumsessies.

• Kredietpunte word aan leerders wat die sentrum gereeld bywoon en ‘n positiewe gesindheid toon, toegeken.

• Ons vra vir enige Borge of donasies om uitgawes rondom die sentrum te kan dek.

Dit word baie sterk aanbeveel dat leerders wat Wiskunde druip, die klasse sal bywoon.  Daar sal 'n teenwoordigheidsregister bygehou word.

DIE KLASSE BEGIN  28 JANUARIE 2019.

---

SKOOLFONDS 2019

Baie dankie aan ons ouers wat reeds betaling ten opsigte van die skoolfonds gemaak het.  Ons wil ouers net herinner aan die eerste paaiement per leerder (eenmalig):  R2 000.00 wat voor einde Januarie 2019, betaalbaar is.

---

GRAAD 8-GROENTJIE-KONSERT

 Die Groentjiekonserte vind plaas op die volgende datums:

• 23 Januarie vir leerders

• 24 Januarie vir ouers, familie en vriende

• (Almal is enige aand welkom).

Daar word ‘n DVD gemaak.  Inligting hieroor sal later deurgegee word.

---

KLEREBANK

Ons wil graag 'n versoek rig vir die skenking van enige oortollige amptelike skooldrag, sportdrag en Oosie-drag (bv.klere wat te klein, te groot of wat nie meer gedra word nie).  Klere kan by die skool se ONTVANGSKANTOOR afgegee word.

---

KULTUUR

Redenaars

'n Redenaarskursus word op 23 Januarie, deur Shani Zeelie in K65 aangebied.  Alle belangstellende graad 8- tot 12-leerders is welkom.

---

SPORT

Atletiek

DRIEKHOEKBYEENKOMS - 18 Januarie.  Nou te Centurion

Volg skakel vir die program

Krieket

Die jaarlikse Buurmanskaptrofee kompetisie is vanaf 14 Januarie tot 14 Februarie. 

Volg die skakel vir die bepalings

---
---
---

Oos-Moot groete

S HEARNE (SKOOLHOOF)