03/2019

25 Januarie 2019

---

POS BESKIKBAAR

Die volgende pos is, beskikbaar by die skool:

ALGEMENE ASSISTENT/KOMBUISBESTUURDER

Departementele aanstelling

• Kan lees en skryf

• Afrikaans en Engels magtig wees

• Opleiding (ten minste graad 10); ten minste 2 jaar ondervinding

• Werksure:  07:00 tot 16:00

 Navrae kan gerig word aan Me L Goosen (012) 332 0601

SLUITINGSDATUM:   1 Februarie 2019

Stuur AANSOEKE (CV) per e-pos na: oosmoot@oos-moot.co.za of per faks (012) 332 2457 of handig u aansoek by die skool se Ontvangs in.

Indien u na 'n maand geen terugvoer ontvang nie, was u aansoek onsuksesvol.

---

GELUKWENSE

Baie geluk aan die volgende leerders wat uitstekende prestasies gelewer het!

SUID-AFRIKAANSE VARSWATER OEWERHENGEL FEDERASIE

Christiaan Coetzee (Gr. 10) het vanaf 17-19 Desember 2018 aan die SAVOF O/19 Junior SA Kampioenskappe (132 deelnemers in 0/19 ouderdom uit 11 provinsies) deelgeneem. Christiaan het algeheel 14de geeindig en ook deurgedring na die SAVOF proewe wat 21/22 Desember 2018 plaasgevind het. Hy het 13de uit 52 juniors geëindig en sy 0/19 SAVOF klere verwerf. Christiaan neem in September 2019 aan die Junior SAVOF toer deel. Christiaan streef daarna om in die toekoms sy Protea klere in dié sport te verwerf.

---

Graadrade en Graadverteenwoordigers 2019

Die skool se VLR-sisteem word vanaf 2019 verfyn deur die infasering van graadrade en graadverteenwoordigers.  Elke klas het 'n seun en dogter as klasleiers en hierdie leerders vorm dan saam die graadraad.  'n Graadverteenwoordiger vir elke graad word demokraties verkies en sal as voorsitter tydens vergaderings optree.

Ons wens graag die volgende leerders geluk met hul verkiesing tot die GRAADRADE:

Graad 9:  Duvan du Plessis, Regardt Jordaan, Devin Wilke, Owen Beytell, Wian Styger, Tiaan Bornman, Adriaan van Niekerk, Wihan Buitendag, Christopher Mervis, Raymordt Groenewald, Jaylin van Zyl, Monya van der Merwe, Mika Botha, Jade Liebenberg, Karla Steynberg, Marizanne Ferreira, Janke Raubenheimer, Lizzy Masuku, Judith de Wet en Carmin Olivier.

Graad 10:  Heinrich Botha, Christiaan Sutherland, Regardt van der Walt, Bobbie de Jager, Logan Truter, Sfiso Mabena, Karel Albrecht, Armand Pelser, Ané Badenhorst, Bianca Breytenbach, Fébé Wessels, Leila Nortjé, Klara Venter, Gera Kolbé en Esmeralda Harman.

Graad 11:  Vian Gerber, Rikus Bornman, Luke du Preez, Louw van der Merwe, Danie de Beer, Jonathan Tribelhorn, Rudian Oosthuizen, Danté Kotzé, Ilonka van Breda, Chloé Geldenhuys, Mené Louw, Rolinda Benadie, Uzaan Roets, Almari Botes en Bibi Haasbroek.

Graad 12:  Juan-ré Janse van Niewenhuizen, Divan Ferreira, Jason Swanevelder, Christo Bornman, Heinrich van Tonder, Jurgen Kasselman, Marlo Prinsloo, Christi du Plessis, Shené de Villiers, Alicia van Heerden, Thereza van Wyngaardt, Megan van Herk, Juan-Mari Nel en Rinnah Schoeman.

Ons gelukwense ook aan die volgende leerders wat verkies is as GRAADVERTEENWOORDIGERS:

• Graad 9:  Regardt Jordaan

• Graad 10:  Heinrich Botha

• Graad 11:  Bibi Haasbroek

• Graad 12:  Megan van Herk

Swem

Ons swemseisoen het op 25 Januarie, afgeskop met 'n vriendskaplike gala by Woodhill College waat A- en B-Bondskole verteenwoordig was.

Corlia Botha behaal 'n eerste plek in die 50m Vryslag in die ope-afdeling vir dogters en Werner Botha die derde plek in 50m Borsslag in die ope-afdeling vir seuns.  Baie geluk! 

---
---
---

Krieket:  Buurmanskaptrofee 2019

Baie geluk aan ons 0/14 krieketspan. Hulle het hul eerste krieketwedstryd, in hul hoërskoolloopbaan, teen HS Wonderboom oortuigend gewen.

Wonderboom: 19 lopies almal uit
Oos-Moot: 20 lopies
Oos-Moot wen met 10 paaltjies.
Geluk manne!

---

AKADEMIE

Toetsreeks

Ons vestig graad ons ouers se aandag daarop dat die Toetsreeks reeds op 7 Februarie 2019 begin.  Die Toetsrooster is in die leerderdagboekie en op die skool se Webtuiste beskikbaar.  Volg die skakel

Graad 10-Veldskool

Die jaarlikse Graad 10-kamp vind plaas vanaf 28 tot 31 Augustus 2018, te Kwaggasrus (30km anderkant Brits).  Die leerders ontvang 'n skrywe in hierdie verband.  Die koste verbonde aan die kamp beloop R850 per leerder, wat ondermeer die volgende insluit: 

• verblyf

• vervoer

• 9 etes; en drie nagte se gebruik van die kampfasiliteite.

Graag wil ons dat AL die graad 10-leerders die kamp bywoon. Volg die skakel vir skrywe met volledige inligting.  Die skrywe is ook op die skool se webtuiste by Wie is ons/Aflaaibare vorms beskikbaar.

Graad 8-Studieleidingskursus

'n Studieleidingskursus word op 28 en 29 Januarie, vanaf 14:00 tot 16:00, in K15, deur Freda Coetzee, by die skool aangebied. Die koste per leerder is R300. Leerders het die skrywe op 17 Januarie ontvang.  Volg die skakel 

Wiskundesentrum

Die Wiskunde-leerders het op 17 Januarie, 'n skrywe aangaande die Wiskundesentrum ontvang. Volg die skakel. Die skrywe is reeds aan leerders uitgegee en MOET deur die ouers van elke Wiskunde leerder VOLTOOI EN TERUGGESTUUR WORD NA DIE LEERDER SE WISKUNDE ONDERWYSER.

Dit word baie sterk aanbeveel dat leerders wat Wiskunde druip, die klasse sal bywoon.  Daar sal 'n teenwoordigheidsregister bygehou word.

DIE KLASSE BEGIN  28 JANUARIE 2019.

---

SKOOLFONDS 2019

Baie dankie aan die ouers wat reeds betaling ten opsigte van die skoolfonds gedoen het.

Die skoolgelde per leerder (Gr8-12) is tydens die ouervergadering van 3 Desember 2018, vasgestel op R16 000 per jaar en is betaalbaar soos volg:

Bedrag per leerder per jaar:  R16 000.00
Eerste paaiement per leerder (eenmalig):  R2 000.00 voor einde Januarie 2019
Betaling per leerder per maand:  R1 400.00 x 10 maande (Febr. tot  Nov.)
Oos-Moot Bondheffing van R150 per leerder (eenmalig):  R150.00 (voor einde Januarie 2019)

Formele Skoolfonds 2019 skrywe (volg skakel)

Die Oos-Moot Bondheffing is tydens die Jaarlikse Ouervergadering 2018 goedgekeur.  Dit sal eenmalig in Januarie 2019 gehef word.  Die doelwit is om meer leerders betrokke te kry by verskeie aktiwiteite asook aan te wend vir die ontwikkeling van die skool tot voordeel van die leerders, ouers en gemeenskap.

Betalings
Skoolfonds
Met die betaling van die skoolfonds MOET die familiekode (dis ‘n viersyfer nommer bv.  3281 en die leerder se van) as depositoverwysingsnommer gebruik word.

Ander betalings (toere, boeke, uitstappies, ens.)
Met ander inbetalings vir byvoorbeeld toere, boeke, kampe, foto’s, ens.,  moet die leerling se naam en die aktiwiteit (bv. netbalkamp) as depositoverwysing gebruik word.

Vrystellings
Aansoeke vir vrystellings moet voor einde Februarie ingedien word.  Vrystellingsvorms is vanaf Januarie beskikbaar by die Finansiële Bestuurder (mnr R vd Berg).

BELANGRIK

Met die inbetaling van SKOOLFONDS moet u asseblief die FAMILIEKODE as verwysing gebruik.

Ons vra dat ouers wat nie rekeningstate van die skool ontvang nie, hul e-posadres bevestig by finansies@oos-moot.co.za.

Stel die skool asseblief in kennis wanneer u e-posadres en ander persoonlike gegewens verander.  Inligting kan aan mnr Riaan van den Berg by finansies@oos-moot.co.za ge-epos word.

---

LAPBALKIES (Akademie, Sport, Kultuur) OP KLEURBAADJIES

Die volgende riglyne ten opsigte van bogenoemde:

Slegs die eerste-, tweede-, derde- en erekleurbalkie word aangekoop en op kleurbaadjies gedra.

Kostes:

• R25 vir gewone balkie

• R30 vir erekleure balkie

Die leerder moet sy/haar sertifikaat toon by aankope.  Aankope word SLEGS tydens pouse en na skool by Mej N Visser (K96) gedoen.

Werk die balkies asseblief stewig met 'n naald en garing vas.  Geen verlore balkies sal vervang word nie.

---

SKOOL SE ONTVANGSKANTOOR

Ons vra asseblief dat ons ouers slegs in NOODGEVALLE (bv. medikasie) ʼn pakkie by die ontvangs sal afgee.  Let wel:  Die skool en ontvangskantoor aanvaar geen verantwoordelikheid vir pakkies nie.

---
---

UITTEKENPROSEDURE

Ons vestig graag ons ouers se aandag op die uittekenprosedure vir leerders. 

Geen afsprake mag (sover moontlik) gedurende skoolure gemaak word nie en bewyse van afsprake moet getoon word. Leerders moet na die afspraak TERUGKOM SKOOLTOE.

OUERS MOET DIE LEERDER(S) SELF BY DIE SKOOL KOM HAAL.

Indien ʼn ouer nie self ʼn leerder kan kom haal nie, MOET ʼn TOESTEMMINGSBRIEF (vooraf) met die volgende inligting by die kantoor ingehandig of na die kantoor gefaks word: 

• Afskrif van die ouer se ID-dokument, volledige besonderhede en ID-nommer van die persoon wat die leerder kom haal (persoon moet sy ID-dokument saambring), die ouer se handtekening en kontaknommer.

Let wel:  Leerders moet elke dag hul skooldagboekie by die skool hê.  Die uittekenregister wat benodig word vir die uitteken van die leerder is voor in die skooldagboekie.

---

KULTUUR

Ligte Musiekorkes

Kom sluit aan by die SA Ope-kampioene en word deel van 'n ongelooflike orkesfamilie.  Ons soek ongeveer 20 nuwe lede wat wil leer dwarsfluit, klarinet, saksofoon, trompet, tromboon, baskitaar, elektriese kitaar en timpani's speel of reeds kan speel.  Alle belangstellende leerders moet asseblief Dinsdag, 29 Januarie, direk na skool in die saal bymekaar kom.

Volg die skakel vir die video gemaak deur die hoofleier van die orkes, Danie de Beer.

Revue/All Stars

Ouers wat inligting aangaande die Revue/All Stars benodig, kan 'n e-pos stuur na ckproduksies@gmail.com.

---

SPORT

Atletiek

ABRIE VAN STADENBYEENKOMS - 25 Januarie.  LC de Villiers Stadion (TUKS)

Volg skakel vir die program

Krieket

Die jaarlikse Buurmanskaptrofee kompetisie is vanaf 14 Januarie tot 14 Februarie. 

Volg die skakel vir die bepalings

Hokkie

DOGTERS

• 28 Januarie:  Proewe vir die 0/14- en 0/16-dogters op Tuks se Astro.  Die bus vertrek om 14:15 (direk na skool)

• 29 Januarie:  Proewe vir die 0/15- en 2de-span dogters by Tuks se Astro.  Tyd:  14:30

• 30 Januarie:  2de rondte proewe vir die 2de span.  Bus vertrek om 14:30

SEUNS

28 Januarie:  Proewe vir die 0/16- en 1ste span seuns by Oos-Moot se hokkie velde.  Tyd:  14:30

Bergfietsry

Die oefeninge begin op Dinsdag, 12 Februarie 2019.  Fietsryers kom by om 15:00 onder die bome oorkant die Hokkieveld bymekaar.  Navrae kan gerig word aan me Anri Hearne by sport@oos-moot.co.za.

Tafeltennis

Die tafeltennisuitdunne is verskuif na:

31 Januarie, direk na skool by die LO-saal.  Alle belangstellende graad 8- tot 12-leerders is welkom.  Ons moedig veral dié leerders wat by geen ander wintersport betrokke is nie, om aan die uitdunne te kom deelneem.  Navrae kan gerig word aan me Sandra vd Merwe by vdmerwe@oos-moot.co.za.

Tennis

Die dogters se tennisseisoen skop nou reeds af.  Al die wedstryde word op Woensdae gespeel.  Met sommige bepalings het ons twee spanne wat tuis speel en word al die bane gebruik.  Sien die bepalings hieronder.

---
---
---

Oos-Moot groete

S HEARNE (SKOOLHOOF)