13/2019

26 April 2019

---

Leerders, Ouers en Personeel

Ons sê graag dankie aan almal vir hul tyd, opoffering, insette en harde werk met die afgelope paar maande se funksies en aktiwiteite. Dit word opreg waardeer.

---

PUBLIEKE VAKANSIEDAG - 1 MEI 2019

Woensdag, 1 Mei is 'n publieke vakansiedag (Werkersdag) en die skool sal gesluit wees.

---
---

GELUKWENSE

Baie geluk aan al ons leerders en personeel wat presteer. 

Oosies van die maand

Ruan de Lange, Chané van Zyl, Micyla Botha en Danae  Janse van Rensburg is aangewys as die Oosies van die maand vir April met hul uitnemende prestasies tydens die Suid-Afrikaanse Skole Atletiekkampioenskappe.

---

Atletiek

ASA 0/18 EN 0/20 NASIONALE ATLETIEKKAMPIOENSKAPPE
Chané van Zyl (0/17) het Gauteng tydens hierdie kampioenskappe, in April, verteenwoordig. Sy verower die silwermedalje in spiesgooi (0/18) met 'n pragafstand van 49.73m. Baie geluk met 'n pragprestasie!

---

ATKV Redenaars

Ons ATKV Redenaars maak geskiedenis.  Ses van ons 11 Oosie-redenaars is deur na die semi-finaal van die ATKV redenaars.  Elsje Styger, Wian Styger, Lianke van Wyk in die kategorie Voorbereide Redenaars en Amelie Kruger, Mirca-Lee Oosthuyzen, Juané Geldenhuys in die kategorie Onvoorbereide Redenaars.

---

AKADEMIE

Junie eksamen

Die eksamen begin op 17 Mei 2019.  Die leerders sal die eksamenrooster in harde kopie ontvang.

Volg die skakel vir die volgende inligting:

• Eksamenrooster

• Eksamenreëlings


Visuele Kuns aanbieding

AANBIEDING

Barry van der Westhuizen (bekende kunstenaar) kom op 30 April om 14:00 in die personeelkamer 'n aanbieding doen vir die graad 10- tot 12-kunsleerders.  Die aanbieding handel oor sy werk en moontlike loopbane in die kunste.  'n Uitstalling van sy werke sal ook te sien wees.

KUNS EISTEDDFOD

Leerders wat belangstel om aan die Kuns Eisteddfod deel te neem, kan me L Groenewald, Maandag, 29 April (tydens pouse) in haar klas gaan sien.

---
---

HERREGISTRASIE VAN HUIDIGE LEERDERS

Die herregistrasievorms vir die HUIDIGE graad 8- tot 11-leerders word op 30 April aan leerders uitgegee.  Die voltooide herregistrasievorms moet asseblief op die laatste Vrydag, 3 Mei by die voogonderwyser ingehandig word.  Die vorms is noodsaaklik vir die plasing van u kind vir 2020.

---

MATRIKULANTE 2018 - TWEEDE GELEENTHEID EKSAMEN

2DE GELEENTHEID EKSAMENS VIR 2018 SE GRAAD 12-LEERDERS
Ons vestig graag die aandag van ons 2018 matrikulante wat vir hierdie eksamen geregistreer het, op die veranderde AANVULLENDE EKSAMENROOSTER (eksamendatums is verander as gevolg van die verkiesingsdag op 8 Mei).
Volg die skakel vir die nuutste eksamenrooster soos op 24 April 2019.

https://www.education.gov.za/…/2019%20SC-NSC%20timetable.pd…

---

KLEREBANK

Die skool se klerebank sal op Maandag, 29 April en Dinsdag, 30 April tydens pouse vir leerders oop wees vir die aankoop van skoolklere.  Dit is 'n spesiale reëling met die oog op 2 Mei wanneer die leerders met amptelike wintersdrag begin.

---

WINTERSDRAG VANAF 2 MEI 2019

Die leerders begin op 2 Mei die skool se AMPTELIKE WINTERSDRAG dra.   Die wintersdrag is volledig uiteengesit in die leerderdagboek 2018 en ook op die skool se webblad by Skooldrag. 

Let wel:  GEEN SWEETPAKBAADJIES word saam met skooldrag toegelaat nie.

Skoolkleurbaadjies is VERPLIGTEND vir alle leerders.

---

UITTEKEN VAN LEERDERS EN AFWESIGHEDE

'n GROOT AANTAL LEERDERS is die afgelope paar maande, op 'n daaglikse basis AFWESIG, of word DAAGLIKS in groot getalle UITGETEKEN.  Dit is KOMMERWEKKEND want leerders verloor akademiese tyd en werk wat in hul punte gereflekteer word.

Ons verwys u na die Suid-Afrikaanse Skolewet:  

UITTEKEN VAN LEERDERS

• Geen afsprake mag (sover moontlik) gedurende skoolure gemaak word nie.

• Bewyse van afsprake moet getoon word.

•  Leerders moet na die afspraak TERUGKOM SKOOL TOE.

• OUERS MOET DIE LEERDER(S) SELF BY DIE SKOOL KOM HAAL.

Indien ʼn ouer nie self ʼn leerder kan kom haal nie, MOET ʼn TOESTEMMINGSBRIEF (vooraf) met die volgende inligting by die kantoor ingehandig of na die kantoor gefaks word: Afskrif van die ouer se ID-dokument, volledige besonderhede en ID-nommer van die persoon wat die leerder kom haal (persoon moet sy ID-dokument saambring), die ouer se handtekening en kontaknommer.

---

SPORT

Wintersport (Rugby/Netbal/Hokkie)

• Hokkie

• Netbal

• Rugby

---

ADVERTEER IN DIE SKOOL SE NUUSBRIEF

Belangstellendes kan Me M Grobler (Bemarker) kontak by (012) 332 0601 of per e-pos by groblerm@oos-moot.co.za.

Ons opregte dank aan ons BORGE

Oos-Moot groete

S HEARNE (SKOOLHOOF)

---

ADVERTENSIES

---
---