14/2019

3 Mei 2019

---

AANLYNPROSES VIR 2020 REGISTRASIES is volledig uiteengesit op die skool se webtuiste.  Volg die skakel vir die inligting en stappe wat gevolg moet word.

http://www.oos-moot.co.za/inskrywings/

---

PERSONEEL

Ons verwelkom graag me Patricia Mabuza wat aangestel is as Kombuisbestuurder.

---

GELUKWENSE

Baie geluk aan al ons leerders en personeel wat presteer. 

BOOGSKIET

Miceh Kriel (gr10) het tydens die 2019 Suid-Afrikaanse Nasionale Binnenshuise Boogskietskompetisie 'n vierde plek behaal. Baie geluk!

---

Bergfietsry

Kayla Hodgman (0/15) behaal die eerste plek tydens die eerste Spur wedren van die seisoen en Lourene Dreyer  (0/17) 'n tweede plek. Baie geluk!

 

 

---

AKADEMIE

Junie eksamen

Die eksamenrooster is reeds gedurende die week, in harde kopie aan die leerders uitgegee.

KORREKSIE OP EKSAMENROOSTER

Graad 10: Kuns Teorie.  Daar is op die oomblik twee eksamendatums (7 en 14 Junie) op die rooster aangedui vir hierdie vak.  Die korrekte datum is 14 Junie.  

GRAAD 11:  RTT PRAKTIES - SESSIETYE 

Die graad 11-leerders skryf op 22 Mei 2019 (volgens eksamenrooster).  Die aantal leerders word soos volg ingedeel:

• Eerste tydgleuf:  07:00 tot 10:30 (volg skakel vir name van leerders)

• Tweede tydgleuf:  10:15 tot 13:30 (volg skakel vir name van leerders)

BELANGRIK

• Graad 8- en 9-leerders het nog amptelik skool (gewone skooldae) tot 23 Mei 2019.

• Die graad 10-, 11- en 12-leerders wat nie IT- of Kuns praktiese eksamens op 17 Mei skryf nie het ook nog amptelik skool tot hul eksamen op 20 Mei begin.

Die leerders skryf oor AL hul werk eksamen.  Daar is GEEN AFBAKENINGS nie.

AFWESIGHEDE

Leerders wat afwesig is, moet die skool van 'n doktersbrief voorsien.

ROOSTER EN ANDER INLIGTING

Volg die skakel vir die volgende inligting:

• Eksamenrooster

• Eksamenreëlings wat sessietye uiteensetting insluit.

---

BUDAPEST TOER 2020

Die Budapest toer vir Julie 2020 (skoolvakansie) gaan voort.    Die toeroperateur is Team Sport Travel en alle reëlings en gelde vir die toer word deur hul DIREK hanteer.  Leerders wat hul plek op die toer wil verseker moet die depositobedrag van R2500 direk aan Team Sport Travel inbetaal.  Volledige inligting is beskikbaar by me L de Bruin (T7).

---

KLEREBANK

Die skool se klerebank sal op Dinsdag, 7 Mei, tydens pouse vir leerders oop wees.  Dit is 'n spesiale reëling omdat Woensdag, 8 Mei 'n vakansiedag is.

---

UITTEKEN VAN LEERDERS EN AFWESIGHEDE

'n GROOT AANTAL LEERDERS is die afgelope paar maande, op 'n daaglikse basis AFWESIG, of word DAAGLIKS in groot getalle UITGETEKEN.  Dit is KOMMERWEKKEND want leerders verloor akademiese tyd en werk wat in hul punte gereflekteer word.

Ons verwys u na die Suid-Afrikaanse Skolewet:  

UITTEKEN VAN LEERDERS

• Geen afsprake mag (sover moontlik) gedurende skoolure gemaak word nie.

• Bewyse van afsprake moet getoon word.

•  Leerders moet na die afspraak TERUGKOM SKOOL TOE.

• OUERS MOET DIE LEERDER(S) SELF BY DIE SKOOL KOM HAAL.

Indien ʼn ouer nie self ʼn leerder kan kom haal nie, MOET ʼn TOESTEMMINGSBRIEF (vooraf) met die volgende inligting by die kantoor ingehandig of na die kantoor gefaks word: Afskrif van die ouer se ID-dokument, volledige besonderhede en ID-nommer van die persoon wat die leerder kom haal (persoon moet sy ID-dokument saambring), die ouer se handtekening en kontaknommer.

---

ECO-OOSIE PROJEK - "A Plastic Ocean"

Ons wil graag dankie sê vir almal wat ons ondersteun in hierdie projek.  Net om u te herinner:  Pretoria FM het ons genader om deel te word van hierdie herwinningsprojek, om so die gebruik van platiek en die hoeveelheid plastiek in die oseane te verminder.

Taak
Uitgewaste en platgedrukte tweeliter (2L) koeldrank-, water- en melkbottels moet versamel word. Die bottels word in spesiale sakke by die skool geplaas.
Prys
Ons kompeteer teen 8 skole en die skool wat wen ontvang 'n GRATIS konsert deur WILLEM BOTHA.


Ons vra asseblief dat u nie sal ophou om bottels te versamel en vir ons te stuur nie.  Ons het nog bitter baie nodig.

---

ADVERTEER IN DIE SKOOLKOERANT (Mootgenoot)

Persone wat belangstel (ouers/besighede) om in die Mootgenoot (skoolkoerant) te adverteer, is welkom om me Annelize Smit by 082 653 5819 of per e-pos by smit.annelize@gmail.com te kontak.

---

PnP WAVERLEY:  KOMPETISIE

Die jaarlikse PnP kompetisie is aan die gang.  Die skool met die meeste BETAALSTROKIES wen 'n bedrag geld.  Ons vra dat ons ouers en leerders ons steeds ondersteun en hul betaalstrokies in die houer gemerk OOS-MOOT plaas.

---

MUSIEK KARNAVAL

• Program vir die dag

• Mallemeule program

---

SPORT

Besoek die skool se webtuiste vir die onderskeie sportsoorte se wedstryddatums.

Skaak

Die distrikuitspele is op Saterdag, 4 Mei, vanaf 07:30,  te Laerskool Wonderboom.

Wintersport (Rugby/Netbal/Hokkie)

• Hokkie

• Netbal

• Rugby

---

ADVERTEER IN DIE SKOOL SE NUUSBRIEF

Belangstellendes kan Me M Grobler (Bemarker) kontak by (012) 332 0601 of per e-pos by groblerm@oos-moot.co.za.

Ons opregte dank aan ons BORGE

Oos-Moot groete

S HEARNE (SKOOLHOOF)

---

ADVERTENSIES

---