15/2019

10 Mei 2019

---

AANLYNPROSES VIR 2020 REGISTRASIES is volledig uiteengesit op die skool se webtuiste.  Volg die skakel vir die inligting en stappe wat gevolg moet word.

http://www.oos-moot.co.za/inskrywings/

---

LIEF EN LEED

Dit is met leedwese wat ons verneem het van die afsterwe van twee van ons oud-Oosies die afgelope week:

Marchand Greyvenstein (matriek 2011) en Channing Kriek (2018 matriek).

---

PERSONEEL

Ons gelukwense aan me Anri Hearne (onderwyseres) met die geboorte van haar seuntjie en mnr Steven en me Lynette Hearne met die geboorte van hul eerste kleinkind.

---

GELUKWENSE

WÊRELD OORPLANTINGSPELE 2019

Jacques Boshoff (gr11) is ingesluit by die Suid-Afrikaanse Nasionale span wat Suid-Afrika by hierdie spele verteenwoordig.  Hy het gekwalifiseer om aan die volgende aktiwiteite deel te neem:  atletiek, tennis en tafeltennis.  Hy het met sy kwalifikasie ook sy Nasionale Protea kleure verwerf.  Baie geluk en sterkte!

---

AKADEMIE

Junie eksamen

Die eksamenrooster is reeds gedurende die week, in harde kopie aan die leerders uitgegee.

KORREKSIE OP EKSAMENROOSTER

Graad 10: Kuns Teorie.  Daar is op die oomblik twee eksamendatums (7 en 14 Junie) op die rooster aangedui vir hierdie vak.  Die korrekte datum is 14 Junie.  

GRAAD 11:  RTT PRAKTIES - SESSIETYE 

Die graad 11-leerders skryf op 22 Mei 2019 (volgens eksamenrooster).  Die aantal leerders word soos volg ingedeel:

• Eerste tydgleuf:  07:00 tot 10:30 (volg skakel vir name van leerders)

• Tweede tydgleuf:  10:15 tot 13:30 (volg skakel vir name van leerders)

BELANGRIK

• Graad 8- en 9-leerders het nog amptelik skool (gewone skooldae) tot 23 Mei 2019.

• Die graad 10-, 11- en 12-leerders wat nie IT- of Kuns praktiese eksamens op 17 Mei skryf nie het ook nog amptelik skool tot hul eksamen op 20 Mei begin.

Die leerders skryf oor AL hul werk eksamen.  Daar is GEEN AFBAKENINGS nie.

AFWESIGHEDE

Leerders wat afwesig is, moet die skool van 'n doktersbrief voorsien.

ROOSTER EN ANDER INLIGTING

Leerders en ouers moet hul asseblief vergewis van die eksamenreëlings ten opsigte van skooldrag, dissipline, sessies, afwesighede.

Volg die skakel vir die volgende inligting:

• Eksamenrooster

• Eksamenreëlings wat sessietye uiteensetting insluit.

---

BUDAPEST TOER 2020

Die Budapest toer vir Julie 2020 (skoolvakansie) gaan voort.    Die toeroperateur is Team Sport Travel en alle reëlings en gelde vir die toer word deur hul DIREK hanteer.  Leerders wat hul plek op die toer wil verseker moet die depositobedrag van R2500 direk aan Team Sport Travel inbetaal.  Volledige inligting is beskikbaar by me L de Bruin (T7).

---

WINTERSDRAG

Leerders wat nie die korrekte wintersskooldrag dra nie sal debietpunte ontvang.  Leerders wat hulp benodig ten opsigte van skooldrag kan me Linda Goosen kontak (012) 332 0601 of goosenl@oos-moot.co.za.

---

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS

Net soos vir die ouers is dit vir die skool 'n prioriteit om ons leerders en personeel se veiligheid te verseker.  Die skool se bestuur het dus die besluit geneem om STRENGER BEHEER tot die skoolterrein toe te pas wat ook die op- en aflaai van leerders insluit.

TOEGANGSBEHEER

Vanaf Maandag, 13 Mei, sal daar strenger toegangsbeheer by die skool se toegangshekke toegepas word.

PERSONEEL EN MATRIEKLEERDERS

SLEGS PERSONEEL, matriekleerders, leerders met rolstoele (met die nodige toegangspermitte) sal toegelaat sal word om VOOR EN GEDURENDE SKOOLURE (05:00 tot 14:30) by die SKOOLTERREIN IN TE RY en te PARKEER.  

OUERS

GEEN OUERS SAL TOEGELAAT WORD OM BY DIE SKOOL SE TERREIN IN- EN UIT TE RY OM LEERDERS OP OF AF TE LAAI NIE.

Met 90+ personeellede, 1400+ leerders, skoolbussies, afleweringsvoertuie, skoolvoertuie en noodvoertuie wat by die hekke moet in- en uitbeweeg, skep dit 'n veiligheidsrisiko vir ons leerders wat in- en uit die skoolterrein stap.

Ouers word versoek om LEERDERS in die oggende, voor skool en in die middae (direk na skool), BUITE DIE SKOOLTERREIN op die aangewese parkerings voor die skool op en af te laai.

PARKERING VOOR OF IN DIE SKOOL SE TOEGANGSHEKKE

Moet asseblief nie voor die SKOOL SE INGANGSHEKKE stop of dubbelparkeer om leerders op- en af te laai nie.  Dit veroorsaak dat die skool se busse, voertuie en noodvoertuie nie uit kan beweeg na ons onderskeie aktiwiteite nie en veroorsaak hewige verkeersopeenhopings vir die verkeer wat uitbeweeg.

PARKERING IN DIE SKOOLTERREIN NA SKOOLURE

Ouers wat na skool leerders by aktiwiteite kom af- of oplaai moet asseblief nie:

•  LANGS OF IN DIE STRAAT binne die skoolterrein, of

• voor die motorhuise op die terrein parkeer nie.

Die skool se voertuie en noodvoertuie moet vrylik in en uit kan beweeg.  Parkering is beskikbaar op die oop stuk grond langs die skoolsaal en by die oop stuk grond by die krieketklubhuis.

Ons versoek ons ouers se samewerking om ons leerders en personeel se veiligheid te verseker en asseblief aan hierdie reëling gehoor te gee, anders sal ons genoodsaak word om die skool se hekke te sluit.

---

FOTODAG - WINTERSPORT

Die volgende fotodag vir ons wintersportaktiwiteite is op 14 Mei.  Leerders moet asseblief sorg dat hul die korrekte sportdrag het.

---

AMMANUENSE OPLEIDING

Daar sal op 22 Mei vanaf 14:00 tot 16:00 ammanuense opleiding by die skool wees.  Belangstellendes kan me Linda Goosen kontak by (012) 332 0601 of per e-pos by goosenl@oos-moot.co.za.

---

LEERLING- EN MOTORLISENSIE-AFSPRAKE

Met die nuwe aanlynstelsel kan leerders die datums van hul afsprake kies.  Ons verwys na die skoolreëls ten opsigte van afsprake:

"SOVER MOONTLIK moet GEEN AFSPRAKE GEDURENDE SKOOLURE afsprake gedurende skoolure gemaak word nie en BEWYSE van afsprake moet getoon word." 

Ons vra ons ouers se samewerking in hierdie verband.

---

MY SCHOOL KOMPETISIE

Baie dankie vir al die ouers wat hulle My School-kaarte gebruik wanneer hulle aankope by die deelnemende winkels doen.  Die besighede wat deel van die projek is, is Woolworths, Engen, Bidvest Waltons, Flight Centre en Loot.

Die skool ontvang tans gemiddeld R1600 per maand uit die projek.  Daar is nou 'n kompetisie vir die deelnemende skole aan die gang.  Die eerste prys is R150 000 aan die skool en ook R150 000 in geskenkbewyse aan die ouers.  'n Voorheen benadeelde skool van ons keuse kan R100 000 wen.

Om die kompetisie te wen moet 'n skool sy "swipes" vermeerder.  Ons "swipes" oor dieselfde tydperk verlede jaar was 1553. Veelvuldige gebruik op dieselfde dag by dieselfde onderneming geld as een inskrywing.

Kom ons aanvaar die uitdaging.  As ons wen kan ons die skoolfonds met R100 per leerder aanvul wat 'n groot effek op volgende jaar se skoolfonds kan hê.

---

PnP WAVERLEY:  KOMPETISIE

Die jaarlikse PnP kompetisie is aan die gang.  Die skool met die meeste BETAALSTROKIES wen 'n bedrag geld.  Ons vra dat ons ouers en leerders ons steeds ondersteun en hul betaalstrokies in die houer gemerk OOS-MOOT plaas.

---

MUSIEK KARNAVAL

• Program vir die dag

• Mallemeule program

---

SPORT

Ons wil dit onder ons ouers se aandag bring dat oefeninge en ligawedstryde tydens die eksamen voortgaan.

Besoek die skool se webtuiste vir die onderskeie sportsoorte se wedstryddatums.


Wintersport (Rugby/Netbal/Hokkie)

• Hokkie

• Netbal

• Rugby

RUGBY:  LEWENDIGE UITSENDING 

Die eerste rugbyspan se Virsekerbekerwedstryd op 25 Mei word lewendig op KYKNET uitgesaai.  Ons nooi al ons ouers, oud-Oosies en leerders om ons hierdie dag te kom ondersteun. 

---

ADVERTEER IN DIE SKOOL SE NUUSBRIEF

Belangstellendes kan Me M Grobler (Bemarker) kontak by (012) 332 0601 of per e-pos by groblerm@oos-moot.co.za.

Ons opregte dank aan ons BORGE

Oos-Moot groete

S HEARNE (SKOOLHOOF)

---

ADVERTENSIES

---