16/2019

17 Mei 2019

---

AANLYNPROSES VIR 2020 REGISTRASIES is volledig uiteengesit op die skool se webtuiste.  Volg die skakel vir die inligting en stappe wat gevolg moet word.

http://www.oos-moot.co.za/inskrywings/

---

LIEF EN LEED

Dit is met leedwese wat ons verneem het van die afsterwe van Chanelle van Molendorff (gr9) se moeder.  Ons dra jou en jou gesin in ons bede op!

---

GELUKWENSE

Akrobaat

Monya vd Merwe (Gr9) het tydens die Noord-Gauteng Akrobaat Kampioenskappe (11/12 Mei) haar Noord Gautengkleure verwerf en gekwalifiseer om later hierdie maand aan die Interprovinsiale Kampioenskappe deel te neem. Baie geluk!

---

Songahm ata Taekwondo

Marnus Scheepers het tydens die Songahm ATA Taekwondo Gauteng Provinsiale Toernooi die 1ste plek in beide "Traditional form" en "Traditional weapon, ʼn 2de plek in "Sparring" en ʼn 3de plek in "Combat weapon" behaal. Baie geluk!

---

SA "Laser Run" Kampioenskappe

Die volgende drie Oosies het die Gauteng provinsie  tydens die SA Laser Run Kampioenskappe (5 Mei) verteenwoordig.

Francois Jacobs het die 3de plek vir seuns o/19 behaal, met Simone Jacobs in die 7de plek vir dogters 0/15 en Stephan Steyn in die 12de plek vir seuns 0/15. Baie geluk!

Die Laser-Run is die nuutste oorspronklike skepping van UIPM, en in 2014 as die laaste deel van die volle Moderne Vyfkampkompetisie geloods. Atlete van alle ouderdomme van 8 tot 80 kan deelneem en die geleentheid kan op strande, in stede en op die platteland aangebied word. Laser-Run kombineer hardloop en skiet in vinnige en dinamiese wedrenne, insluitend vier rondes laser pistool skiet vanaf 10 meter afstand en vier keer 800 meter hardloop. Atlete moet 'n teiken 5 keer tref voordat hulle kan hardloop. Die totale aantal treffers is 20 en die totale loopafstand is 2 myl (3 200 meter).

---

ATKV Redenaars

Die ATKV Redenaars het die toptien van elke afdeling bekend gemaak en ons is trots op Elsje Styger wat nommer 10 in die Afrikaans Voorbereide Afdeling is.

---

Akademiese Top 10-leerders vir die Eerste Kwartaal 2019

Baie geluk aan al ons akademiese presteerders!

---

AKADEMIE

Junie eksamen

Die eksamenrooster is reeds gedurende die week, in harde kopie aan die leerders uitgegee.

KORREKSIE OP EKSAMENROOSTER

Graad 10: Kuns Teorie.  Daar is op die oomblik twee eksamendatums (7 en 14 Junie) op die rooster aangedui vir hierdie vak.  Die korrekte datum is 14 Junie.  

Graad 10Tegniese Wetenskap.  Die vraestel op 31 Mei verval en daar word nou net EEN vraestel op 3 Junie geskryf.

Graad 12Tegniese Wetenskap Vraestel (1) van 21 Mei skuif na 24 Mei (eerste sessie)Vraestel (2) word steeds op 29 Mei geskryf.

RTT SESSIES VIR GRAAD 10- EN 11-LEERDERS

GRAAD 11 (Me Natasja Pfeil)

Die graad 11-leerders skryf op 22 Mei 2019 (volgens eksamenrooster).  Die aantal leerders word soos volg ingedeel:

• Eerste tydgleuf:  07:00 tot 10:30 (volg skakel vir name van leerders)

• Tweede tydgleuf:  10:15 tot 13:30 (volg skakel vir name van leerders)

GRAAD 10 (Me Nadine vd Merwe)

Die graad 10-leerders skryf op 23 en 27 Mei 2019 (volgens eksamenrooster).  Die aantal leerders word in verskillende sessies ingedeel.  Volg die skakel vir volledige inligting.

ALGEMENE INLIGTING

• Graad 8- en 9-leerders het nog amptelik skool (gewone skooldae) tot 23 Mei 2019.

Die leerders skryf oor AL hul werk eksamen.  Daar is GEEN AFBAKENINGS nie.

AFWESIGHEDE

Leerders wat afwesig is, moet die skool van 'n doktersbrief voorsien.

ROOSTER EN ANDER INLIGTING

Leerders en ouers moet hul asseblief vergewis van die eksamenreëlings ten opsigte van skooldrag, dissipline, sessies, afwesighede.

Volg die skakel vir die volgende inligting:

• Eksamenrooster

• Eksamenreëlings wat sessietye uiteensetting insluit.

---

ADMATHS 

Oos-Moot is ‘n “Ad-Maths” sentrum (ingesluit eksamens) vir Admaths van graad 9 tot 12.  “Ad-Maths” is ‘n ekstra vak en nie ‘n ekstra klas in Wiskunde nie.  Die oogpunt is om leerders wat reeds sterk in Wiskunde is, te stimuleer en addisioneel te verryk.  “AdMaths” is ‘n ideale oorbrugging tussen graad 9 en graad 10 Wiskunde en berei leerders deeglik voor vir hul matriekeindeksamen.  Leerders met ‘n gemiddeld van 80% kwalifiseer vir hierdie program.

---
---

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS

Ons bedank graag ons ouers wat hul samewerking gee en versoek graag AL ons ouers om ons hierin te ondersteun.

Solidariteit het met hul besoek aan ons skool, die toegangsbeheer tot ons terrein en veiligheid van ons leerders en personeel uitgewys as areas waaraan dringend aandag gegee moet word. Dit is een van die redes waarom besluit om STRENGER BEHEER tot die skoolterrein toe te pas wat ook die op- en aflaai van leerders insluit.

TOEGANGSBEHEER

PERSONEEL EN MATRIEKLEERDERS

SLEGS PERSONEEL, matriekleerders, leerders met rolstoele (met die nodige toegangspermitte) sal toegelaat sal word om VOOR EN GEDURENDE SKOOLURE (05:00 tot 14:30) by die SKOOLTERREIN IN TE RY en te PARKEER.  

OUERS

GEEN OUERS SAL TOEGELAAT WORD OM BY DIE SKOOL SE TERREIN IN- EN UIT TE RY OM LEERDERS OP OF AF TE LAAI NIE.

Met 90+ personeellede, 1400+ leerders, skoolbussies, afleweringsvoertuie, skoolvoertuie en noodvoertuie wat by die hekke moet in- en uitbeweeg, skep dit 'n veiligheidsrisiko vir ons leerders wat in- en uit die skoolterrein stap.

Ouers word versoek om LEERDERS in die oggende, voor skool en in die middae (direk na skool), BUITE DIE SKOOLTERREIN op die aangewese parkerings voor die skool op en af te laai.

PARKERING VOOR OF IN DIE SKOOL SE TOEGANGSHEKKE

Moet asseblief nie voor die SKOOL SE INGANGSHEKKE stop of dubbelparkeer om leerders op- en af te laai nie.  Dit veroorsaak dat:

• ons leerders en personeel nie veilig uit die terrein kan beweeg nie,

• die skool se busse, voertuie en noodvoertuie nie uit kan beweeg na ons onderskeie aktiwiteite nie;

• en veroorsaak hewige verkeersopeenhopings met die verkeer wat uitbeweeg.

PARKERING IN DIE SKOOLTERREIN NA SKOOLURE

Ouers wat na skool leerders by aktiwiteite kom af- of oplaai moet asseblief nie:

•  LANGS OF IN DIE STRAAT binne die skoolterrein, of

• voor die motorhuise op die terrein parkeer nie.

Die skool se voertuie en noodvoertuie moet vrylik in en uit kan beweeg.  Parkering is beskikbaar op die oop stuk grond langs die skoolsaal en by die oop stuk grond by die krieketklubhuis.

Ons versoek ons ouers se samewerking om ons leerders en personeel se veiligheid te verseker en asseblief aan hierdie reëling gehoor te gee, anders sal ons genoodsaak word om die skool se hekke te sluit.

---

LEERLING- EN MOTORLISENSIE-AFSPRAKE

Met die nuwe aanlynstelsel kan leerders die datums van hul afsprake kies.  Ons verwys na die skoolreëls ten opsigte van afsprake:

"SOVER MOONTLIK moet GEEN AFSPRAKE GEDURENDE SKOOLURE afsprake gedurende skoolure gemaak word nie en BEWYSE van afsprake moet getoon word." 

Ons vra ons ouers se samewerking in hierdie verband.

---

MY SCHOOL KOMPETISIE

Baie dankie vir al die ouers wat hulle My School-kaarte gebruik wanneer hulle aankope by die deelnemende winkels doen.  Die besighede wat deel van die projek is, is Woolworths, Engen, Bidvest Waltons, Flight Centre en Loot.

Die skool ontvang tans gemiddeld R1600 per maand uit die projek.  Daar is nou 'n kompetisie vir die deelnemende skole aan die gang.  Die eerste prys is R150 000 aan die skool en ook R150 000 in geskenkbewyse aan die ouers.  'n Voorheen benadeelde skool van ons keuse kan R100 000 wen.

Om die kompetisie te wen moet 'n skool sy "swipes" vermeerder.  Ons "swipes" oor dieselfde tydperk verlede jaar was 1553. Veelvuldige gebruik op dieselfde dag by dieselfde onderneming geld as een inskrywing.

Kom ons aanvaar die uitdaging.  As ons wen kan ons die skoolfonds met R100 per leerder aanvul wat 'n groot effek op volgende jaar se skoolfonds kan hê.

---

PnP WAVERLEY:  KOMPETISIE

Die jaarlikse PnP kompetisie is aan die gang.  Die skool met die meeste BETAALSTROKIES wen 'n bedrag geld.  Ons vra dat ons ouers en leerders ons steeds ondersteun en hul betaalstrokies in die houer gemerk OOS-MOOT plaas.

---

MUSIEK KARNAVAL

• Program vir die dag

• Mallemeule program

---

SPORT

Ons wil dit onder ons ouers se aandag bring dat oefeninge en ligawedstryde tydens die eksamen voortgaan.

Besoek die skool se webtuiste vir die onderskeie sportsoorte se wedstryddatums.


Wintersport (Rugby/Netbal/Hokkie)

• Hokkie

• Netbal

• Rugby

RUGBY:  LEWENDIGE UITSENDING 

Die eerste rugbyspan se Virsekerbekerwedstryd op 25 Mei word lewendig op KYKNET uitgesaai.  Ons nooi al ons ouers, oud-Oosies en leerders om ons hierdie dag te kom ondersteun. 

---

ADVERTEER IN DIE SKOOL SE NUUSBRIEF

Belangstellendes kan Me M Grobler (Bemarker) kontak by (012) 332 0601 of per e-pos by groblerm@oos-moot.co.za.

Ons opregte dank aan ons BORGE

Oos-Moot groete

S HEARNE (SKOOLHOOF)

---

ADVERTENSIES

---
---