BOEKSTOOR

Me Elmarie Kotzé
kotzee@oos-moot.co.za

Mej Nicola Visser
vissern@oos-moot.co.za

BELANGRIKE SAKE RAKENDE LEERDERS SE HANDBOEKE

Leerders ontvang gemiddeld R2500 se handboeke GRATIS, op ‘n UITLEENBASIS, by die skool.  Die handboeke word, sodra die skool in Januarie begin aan die leerders uitgegee.
Leerders is VERPLIG om handboeke stewig te versterk deur karton aan die binnekant van die buiteblaaie te plak en dit met die dikste moontlike plastiek (heavy duty) oor te trek.
Verlore/beskadigde boeke moet vervang word teen R200 (Gr8/9) en R250 (Gr10 tot 12).

Handboeke word deur middel van’n  strepieskodering (bar codes) teen ‘n leerder se naam geskandeer en hul is verantwoordelik om daardie selfde handboeke aan die einde van die jaar weer in te handig. Indien ‘n leerder iemand anders se handboek inhandig, is hul steeds vir hul eie boekgelde verantwoordelik.  Leerders moet seker maak dat hul die inktabel voor in elke handboek voltooi (bv. gr8/9 soms agterin).  So verseker hul dat boeke nie in klastyd omgeruil word nie.
Leerders word volgens die skoolreëls verplig om ‘n skooltas met afskortings (4 tot 5 afskortings) te hê vir hul boeke.  Die boeke word volgens spesifieke riglyne oorgetrek.
Aan die einde van die jaar word die boeke ingehandig wanneer leerders hul eksamen in die spesifieke vak afgehandel het.

HANDBOEKOPNAME (einde van die jaar)
GRAAD 8- EN 9-LEERDERS

  • Na die eksamensessie laat die leerder sy/haar handboek op sy/haar tafel tot die volgende dag (indien die vak afgehandel is).
  • Die leerders sal die volgende oggend, tydens die studiesessie, klas-vir-klas na die boekstoor uitgeroep word om hul handboeke in te handig.

GRAAD 10- EN 11-LEERDERS
Handboeke word by die boekstoor op die eerste vloer ingehandig:

  • Eerste sessie – vanaf 07:30
  • Tweede sessie – vanaf 12:00

GRAAD 12-LEERDERS
Handboeke word by die boekstoor op die eerste vloer ingehandig:

  • Eerste sessie – vanaf 07:15
  • Tweede sessie – vanaf 12:30

VERLORE – EN BESKADIGDE HANDBOEKE
Leerders betaal vir verlore en beskadigde boeke.  Betalings moet by die finansiële kantoor gedoen word en die kwitansie by die handboekstoor ingehandig word.
Koste vir boeke:  Handboek (R250) en Leesboek (R200).  Geen onoorgetrekte en/of beskadigde handboeke sal aanvaar word nie.

Let wel:  Leerders word versoek om hul handboeke op ‘n deurlopende basis, getrou te kom inhandig.  Daar moet asseblief nie gewag word om “alles saam” aan die einde eers in te handig nie.  Dit kan lei tot groot frustrasie wanneer LANG rye dan by die handboekstore trotseer moet word.