EKSAMENS

GRAAD 12

2DE GELEENTHEID EKSAMENS VIR 2018 SE GRAAD 12-LEERDERS

Ons vestig graag die aandag van ons 2018 matrikulante wat vir hierdie eksamen geregistreer het, op die veranderde AANVULLENDE EKSAMENROOSTER (eksamendatums is verander as gevolg van die verkiesingsdag op 8 Mei).
Volg die skakel vir die nuutste eksamenrooster soos op 24 April 2019.

https://www.education.gov.za/…/2019%20SC-NSC%20timetable.pd…

EINDEKSAMEN 2019
Die rooster is beskikbaar op die Departement van Onderwys se webtuiste.