EKSAMENS EN TOETSE

EKSAMEN – GRAAD 12

Die 2019 Rekordeksamen begin op Donderdag, 15 Augustus en eindig op 20 September.  Daar is GEEN bloktyd vir matrikulante voor die Rekordeksamen nie.

Die 2019 Eindeksamen begin op 7 Oktober en eindig op 28 November. 

Beide roosters en reëlings ten opsigte van die eksamens is in die inligtingsboekie (langsaan) vervat. 

TOETSROOSTER

Toetse word op Dinsdae en Donderdae in toetsperiode geskryf.  Die toetsrooster vir die hele jaar is beskikbaar (langsaan)