EKSAMENS

GRAAD 8 TOT 11

JUNIE EKSAMEN

Eksamenrooster
Eksamenreëlings
Sessietye en klasindelings

GR11 – RTT SESSIES VIR EKSAMEN (22 MEI) – Me Natasja Pfeil

GR10 – RTT SESSIES VIR EKSAMEN (23 EN 27 MEI) – Me Nadine vd Merwe

Inligtingsdokument

  • 23 Mei sessie (name van leerders wat met hierdie sessie(s) teenwoordig moet wees)
  • 27 Mei sessie vir K3-leerders (name van leerders wat met hierdie sessie teenwoordig moet wees)
  • 27 Mei sessie vir K5-leerders (name van leerders wat met hierdie sessie teenwoordig moet wees)

GRAAD 12

2DE GELEENTHEID EKSAMENS VIR 2018 SE GRAAD 12-LEERDERS

Ons vestig graag die aandag van ons 2018 matrikulante wat vir hierdie eksamen geregistreer het, op die veranderde AANVULLENDE EKSAMENROOSTER (eksamendatums is verander as gevolg van die verkiesingsdag op 8 Mei).
Volg die skakel vir die nuutste eksamenrooster soos op 24 April 2019.

https://www.education.gov.za/…/2019%20SC-NSC%20timetable.pd…

EINDEKSAMEN 2019
Die rooster is beskikbaar op die Departement van Onderwys se webtuiste.