SKOOLFONDS

Mnr Riaan vd Berg.
Finansiële Bestuurder
Skoolfondsvrystellings
finansies@oos-moot.co.za

Bankbesonderhede

ABSA Bank
Ben Swartstraat
Hoërskool Oos-Moot
Tjekrekeningnommer:  090750011
Takkode:  632005
Depositoverwysing:  (skoolfonds bv. 3281  of  ander betalings bv. Gert Groenewald Hansieweek)

Skoolfonds 2019

Die skoolgelde per leerder (Gr8-12) is tydens die ouervergadering van 3 Desember 2018, vasgestel op R16 000 per jaar en is betaalbaar soos volg:

Bedrag per leerder per jaar:  R16 000.00
Eerste paaiement per leerder (eenmalig):  R2 000.00 voor einde Januarie 2019
Betaling per leerder per maand:  R1 400.00 x 10 maande (Febr. tot  Nov.)
Oos-Moot Bondheffing van R150 per leerder (eenmalig):  R150.00 (voor einde Januarie 2019)

Formele Skoolfonds 2019 skrywe (volg skakel)

Die Oos-Moot Bondheffing is tydens die Jaarlikse Ouervergadering 2018 goedgekeur.  Dit sal eenmalig in Januarie 2019 gehef word.  Die doelwit is om meer leerders betrokke te kry by verskeie aktiwiteite asook aan te wend vir die ontwikkeling van die skool tot voordeel van die leerders, ouers en gemeenskap.

Betalings
Skoolfonds
Met die betaling van die skoolfonds MOET die familiekode (dis ‘n viersyfer nommer bv.  3281 en die leerder se van) as depositoverwysingsnommer gebruik word.

Ander betalings (toere, boeke, uitstappies, ens.)
Met ander inbetalings vir byvoorbeeld toere, boeke, kampe, foto’s, ens.,  moet die leerling se naam en die aktiwiteit (bv. netbalkamp) as depositoverwysing gebruik word.

Vrystellings
Aansoeke vir vrystellings moet voor einde Februarie ingedien word.  Vrystellingsvorms is vanaf Januarie beskikbaar by die Finansiële Bestuurder (mnr R vd Berg).

Resolusie
Volg die skakel vir die: Resolusie (geneem tydens die ouervergadering van 30 Oktober 2013).

Me Nini Pitzer
Krediteure
krediteure@oos-moot.co.za

Me Trienie Alberts
Inbetalings
inbetalings@oos-moot.co.za