SKOOLDRAG EN KLEREBANK

Me M Edwards
KLEREBANK
klerebank@oos-moot.co.za

SKOOLDRAG

Die skool se kleredrag is volledig uiteengesit in die knopie “Skooldrag”.

KLEREBANK

Die skool se klerebank is ʼn diens wat met die hulp van ons ouers en oudleerlinge se skenking van skoolklere tot stand gekom het en steeds aan die gang gehou word.  Selfs die leerders wat hul verlore skoolklere nie kom opeis nie, dra by tot die voortbestaan van hierdie diens. 

Hierdie diens bied die volgende vir ons leerders:

Skoolklere (soos beskikbaar) vir ons mindergegoede leerders.
Skoolklere (soos beskikbaar) kan ook teen billike pryse aangekoop word.

Let wel:  Klere word nie geruil of geleen uit die klerebank nie.

Klerebanktye

Die klerebank is gedurende Oktober/November 2019 op die volgende dae en tye oop:

29 en 31 Oktober vanaf 13:00 tot 14:00

6, 13, 20 en 27 November vanaf 13:00 tot 14:00

Die klerebank is gedurende die jaar slegs op Woensdagmiddae vanaf 14:00 tot 14:25 oop en NIE TYDENS EKSAMENS NIE.  Leerders sal tydens skoolure, per afkondiging, in kennis gestel word indien die klerebank nie oop sal wees nie

Let wel: Geen klere word gedurende skoolure verkoop nie.

Skenking van klere

Ouers of leerders wat klere wil skenk, kan dit gedurende skooltyd inhandig by die Ontvangs/Administratiewe Kantoor.

Pryse van klere.  Sien die knopie Klerebankpryslys.