LIGTE MUSIEKORKES

Mnr Danie Smith
smithd@oos-moot.co.za
Afrigter en dirigent

 

Alexander de Kock (Hulpafrigter)

Hoërskool  Oos-Moot het tot 1996 ‘n pragtige en kompeterende marsorkes (destyds ‘n kadetorkes genoem) gehad.  Mnr Louis Bester het gedurende 1996 die orkes afgerig en was die laaste afrigter.  Die kadetorkes het gereeld aan kompetisies deelgeneem.

Kadetorkeste was in die verlede deur die destydse weermag ondersteun en het alle instrumente, opleiding, kursusse en instrukteurs aan skole voorsien.  Gedurende 1994 is hierdie hulp aan skole onttrek.

Hierdie aksie het onderwysers by skole aangespoor om orkeste aan die lewe te hou en is die South African School Band Association (SASBA) gedurende 1994 gestig.  Mnr Smith was een van die stigterslede en was vir jare die Nasionale voorsitter totdat hy gedurende 2017 bedank het om meer tyd aan ons orkes te kan spandeer.  Orkeslede wat aan SASBA se nasionale kompetisies deelneem en die kompetisie wen, ontvang Nasionale Kleure vir KONSERTORKES (groen baadjies waarmee lede soms optree).

Mnr Danie Smith het die geskiedenis in 2017 by Hoërskool Oos-Moot herskryf met die stigting van ons konsertorkes.  Fase 1 en 2 van die orkes is reeds gedurende 2017/2018 afgehandel, maar die orkes gaan nog baie uitgebrei word.  Mnr Smith word bygestaan deur Alexander de Kock, ‘n briljante BMus-student.  Die hoofleier van die orkes is:  Danie de Beer en die onderhoofleier is Mienke Albertse.

Die orkes bestaan uit ‘n finale groep van 55 lede en elke lid van die orkes neem les om hul instrumente tot die beste van hul vermoë te bespeel.  In die kort tydperk sedert die stigting van die orkes is daar uitstekende vordering gemaak en kon hul na hul eerste oefenweek gedurende ‘n skoolvakansie reeds twee liedjies voor ‘n gehoor speel.  Die orkes het in 2017 by Laerskool Voorpos se Diamantfees, by Taptoos te Springs en Sekunda, die skool se Kerskonsert en die Kultuurdinee opgetree.

Die orkes tree gereeld by ander skole, feeste, basaars, kerke, huise vir bejaardes, ensovoorts op.