ONDERSTEUNERSKLUB

Dié klub is gestig met die uitsluitlike doel om al ons mindergegoede leerders die geleentheid te bied om hul, in die onderskeie aktiwiteite (Kultuur, Akademie, Sport) wat die skool bied, uit te leef asook die skool te ondersteun met die verbetering van sy fasiliteite.

SLUIT AAN
Daar is ‘n aansluitingsfooi per gesin en lidmaatskap moet op ‘n jaarlikse basis hernu word.  Ondersteunershemde kan ook aangekoop word. Lidmaatskapvorm

Kontakpersoon
Pieter Viljoen (pieter@pjviljoen.co.za)

Bankbesonderhede vir advertensiegelde:
Bank:     ABSA
Takkode:  632 005
Reknr:    9302697247
Rekeninghouer: Oos-Moot Ondersteundersklub
Rekeningtipe:  Spaarrekening
Verwysing:     Besigheidsnaam