TOETSROOSTER

 

Toetse word in die eerste-, tweede- en derde kwartaal geskryf.  Die toetsrooster is ook in die leerders se skooldagboek, op bladsy 5) beskikbaar.

Let wel:  Daar is datums op die toetsrooster wat met die van die eksamenrooster oorvleuel.  Die Junie eksamenrooster is ‘n departementele rooster en leerders moet in die geval van oorvleuelende datums, die eksamenrooster volg.