VAKINLIGTINGSTUK

Vakkeusebemarking word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied om hul behulpsaam te wees met hul vakkeuse vir  graad 10.  Dié bemarking vind gedurende Augustusmaand plaas met onder andere loopbaanuitstallings, besoeke deur verskeie tersiêre instansies, vakinligtingsessies en die vakinligtingsaand.  Meer volledige inligting ten opsigte van die verskillende vakke word in die vakinligtingstuk uiteengesit.

Die 2019 weergawe van die Graad 9-vakinligtingstuk sal binnekort beskikbaar gestel word.  Hou hierdie webblad dop.

Solidariteit Helpende Hand – Loopbaan App

Solidariteit Helpende Hand bied ‘n gratis LOOPBAAN-APP.

Die APP is ‘n Afrikaanse toepassing wat skoliere, ouers en veral lewensoriënteringsonderwysers se lewe gaan vergemaklik deur kinders se belangstelling te toets en die TPT-telling te bereken.  Die APP sal kinders bystaan om die regte vak- en loopbaankeuses te maak en hulle inlig oor wat ‘n spesifieke beroep behels en waar hy of sy dit kan studeer.  Hierdie APP beloof om ‘n wonderlike hulpmiddel te wees.  (Kliek op die foto links vir volledige inligting).