VAKINLIGTINGSTUK

Vakkeusebemarking word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied om hul behulpsaam te wees met hul vakkeuse vir  graad 10.  Dié bemarking vind gedurende Augustusmaand plaas met onder andere loopbaanuitstallings, besoeke deur verskeie tersiêre instansies, vakinligtingsessies en die vakinligtingsaand.  Meer volledige inligting ten opsigte van die verskillende vakke word in die vakinligtingstuk uiteengesit.

BRONNE VIR LOOPBANE

Solidariteit Helpende Hand – Loopbaan App

Solidariteit Helpende Hand bied ‘n gratis LOOPBAAN-APP.

Die APP is ‘n Afrikaanse toepassing wat skoliere, ouers en veral lewensoriënteringsonderwysers se lewe gaan vergemaklik deur kinders se belangstelling te toets en die TPT-telling te bereken.  Die APP sal kinders bystaan om die regte vak- en loopbaankeuses te maak en hulle inlig oor wat ‘n spesifieke beroep behels en waar hy of sy dit kan studeer.  Hierdie APP beloof om ‘n wonderlike hulpmiddel te wees.  (Kliek op die foto links vir volledige inligting).

Pace Careers

Besoek hierdie webtuiste vir loopbaaninligting oor meer as 600 beroepe. Posbeskrywings bevat inligting oor: waaroor die loopbaan gaan, waar om vir hierdie loopbaan te studeer, wat om te studeer om hierdie loopbaan te betree, asook werkneigings en werkgeleenthede binne hierdie loopbaan. Hierdie inligting sal ook behulpsaam wees met vakkeuse op skool. Beursgeleenthede vir studente wat finansiële hulp of werksverwante ondervinding soek. Dit sluit inligting in oor internasionale beurse, internskappe, vakleerlingskappe, akademiese toekennings en toekennings, programme vir nagraadse ontwikkeling, leerlingskappe, studente-uitruilprogramme, kompetisies, ens. meer.

“Study Abroad” om studiebeurse beskikbaar te stel om oorsee te studeer.Waar om te studeer Vinnige skakels en kontakbesonderhede na kolleges en universiteite. Soek skakels na privaat en openbare universiteite en kolleges wat nasionaal geakkrediteer is om inligting te bekom oor: grade, diplomas, sertifikate, toelatingsvereistes, fakulteite, studenteverblyf, kampuslewe en aansoekvorms.

Skakels na meer as 3000 studieprogramme Hierdie skakels neem u na die universiteits- en universiteitswebwerwe, sodat u meer inligting oor sowel voorgraadse as nagraadse geleenthede kan kry, insluitend inligting oor kursusse, fakulteite, studiegeld, aansoekvorms en meer. Sien internasionaal geakkrediteerde kursusse. Ons kan u help om oorsee aansoek te doen.