VAKNOTAS EN OEFENINGE

Vaknotas word in sekere vakke (Rekeningkunde, Wiskunde, Ekonomiese Bestuurswetenskappe ens.) geplaas.  Personeel lig die leerders dienooreenkomstig in waarna hul die inligting hier kan aflaai. Volg die skakels hieronder.

REKENINGKUNDE (Me E Kotzé)
Hulpbronne

ENGLISH (Me T Stolp)
Inoefenvraestelle en memorandums (geplaas 16/3/2018)