VAKNOTAS EN OEFENINGE

Vaknotas word in sekere vakke (Rekeningkunde, Wiskunde, Ekonomiese Bestuurswetenskappe ens.) geplaas.  Personeel lig die leerders dienooreenkomstig in waarna hul die inligting hier kan aflaai. Volg die skakels hieronder.

FISIESE WETENSKAP (M M Koelman)
Graad 10 – Eksamen Vakriglyne (geplaas 17/10/2018)
Graad 10 – Fisika Werkkaart (geplaas 23/8/2018)
Graad 12 – Vaknotas

 

REKENINGKUNDE (Me E Kotzé)
Hulpbronne

RTT (Rekenaar Toepassingstegnologie)  Me N van der Merwe (geplaas 30 Julie 2018)

Graad 11 PAT leerderriglyne