ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

Me Annemarie Gertenbach
Finansies:  Inbetalings

012-332 0601
finansies@oos-moot.co.za


Me Nini Pitzer
Finansies:  Krediteure

012 – 332 0601
krediteure@oos-moot.co.za

Me Annalize Jacobs
Finansiële Beampte
Aansoeke vir vrystellings

012 – 332 0601
finansies@oos-moot.co.za

Me Mariëtte Senekal
Administratiewe Beampte
Webblad/Nuusbrief/SMS’e

012 – 332 0601
webblad@oos-moot.co.za


Me Michelle Kok
Ontvangs/Administratiewe Beampte

012 – 332 0601
ontvangs@oos-moot.co.za

Me Francis Gratz
Administratiewe Beampte

Rapporte/Punte/D6

(012) 332 0601
admin@oos-moot.co.za

Me Carina Wiid
Hoof se Sekretaresse

012-332 0601
oosmoot@oos-moot.co.za

Mej Sue-né Pieterse
Administratriewe Assistent

Me Jeanette Malan
Fotostaatkamer

(012) 332 0601
fotostate@oos-moot.co.za

 

MAATSKAPLIKE WERKSTER

Me Janine Olivier
012 – 332 0601
j.olivier@oos-moot.co.za