ADMINISTRATIEWE PERSONEEL


Me Trienie Alberts
Finansies:  Inbetalings

012 – 332 0601 x 1005
inbetalings@oos-moot.co.za


Me Nini Pitzer
Finansies:  Krediteure

012 – 332 0601 x 1009
krediteure@oos-moot.co.za

Me Mariëtte Senekal
Administratiewe Beampte
Webblad/Nuusbrief/SMS’e

012 – 332 0601 x 1002
webblad@oos-moot.co.za

Me Annemarie Gertenbach
Administratiewe Beampte/Skoolfonds

012-332 0601 x 1000
finansies@oos-moot.co.za

Me Francis Gratz
Administratiewe Beampte

(012) 332 0601 x 1011
admin@oos-moot.co.za

Me Carina Wiid
Administratiewe Beampte

012-332 0601 x 1001
oosmoot@oos-moot.co.za

Mnr Deon Niemann
DISSIPLINE HOOF

012-332 0601 x 1015
niemannd@oos-moot.co.za

Mej Sue-né Pieterse
Administratriewe Assistent

Me Jeanette Malan
Fotostaatkamer

MAATSKAPLIKE WERKSTER

Me Janine Olivier
012 – 332 0601 x 1022

j.olivier@oos-moot.co.za