WORD DEEL VAN DIE OOSIE-ALUMNI

Jou wortels is reeds geanker in Oos-Moot en jy is in murg en been ‘n Oosie wat al diep spore in Oosie-land getrap het.  Stap vandag nog ‘n myl saam met jou Alma mater en maak Oos-Moot dié hoërskool in die Moot.

.

Me G Barkhuizen
Organiseerder
alumni@oos-moot.co.za

DOEL VAN DIE OOSIE-ALUMNI

Die doel is om onder meer individuele leerders op akademiese-, sport- en kultuurgebied te borg en skoolfasiliteite uit te bou en te verbeter.

Jy sal dus bydra tot:

  • beurse vir behoeftige leerders (borg ‘n kind-inisiatief);
  • boufonds: vir die opgradering van fasiliteite; en die
  • uitbou van sport- en kultuursentrums.

3.  Die geleentheid om ‘n jongmens/matrikulant/Oosie-student te mentor.
4.  Ontvang afslag met uitgesoekte geleenthede.

REGISTREER AS OOSIE-ALUMNILID

    *is vir verpligte velde wat voltooi moet word.