ATKV TIENERTONEEL

 

h

Mej M de Kock
m.dekock@oos-moot.co.za

Die ATKV tienertoneel is ‘n unieke ervaring vir Oosie-leerders. Dit laat die leerders toe om hul talente op die planke uit te leef, bied aan hulle positiewe blootstelling aan die teater en opboudende kritiek vanaf gesoute akteurs en aktrises, dit laat hulle toe om hulself te meet teen ander skole tydens gesonde kompetisie, dit skep ‘n onbreekbare spangees tussen die leerders en dit bevorder hul selfertroue.

Tienertoneel laat leerders toe om in hul eie taal op te tree en om ‘n nuwe waardering vir Afrikaans te kry. Leerders mag hul eie toneelstukke skryf en laat opvoer, daar is ‘n kategorie vir produksies wat slegs deur leerders behartig word. Ons wil graag hierdie jaar net die waters toets deur net een produksie in te skryf. Indien dit goed gaan beplan ons om ‘n kompetisie te loods wat die leerders sal uitdaag om hul eie toneelstukke te skryf. Die wenner se stuk sal dan die opvolgende jaar ingeskryf word as ‘n adddisionele produksie van die skool.

Inskrywingsfooie en kopieregkoste is per toneelstuk betaalbaar. Die leerders wat betrokke sal wees by die tienertoneel hang af van die gekose teks (bv. aantal akteurs) bykomende rolle sluit in tegniese versorgers (klank en beligting), verhoog bestuurder en laastens “ninjas” (die persone wat dekor op en af van die verhoog af dra, hierdie is ‘n werk wat die akteurs ook kan doen). Een onderwyser is nodig om as regisseur te dien .

Ons idee is om solank ‘n toneelstuk te kry en die leerders te laat oudisies doen. Wanneer die leerders gekies is kan hulle solank hul tekste leer wat dan die nodige oefentyd gaan minder maak. Die tienertoneel kan virtueel aangaan wat dit toelaat om in te pas by COVID-19 regulasies. Die tienertoneel is ‘n uitstekende vorm van bemarking aangesien die leerders met elke rondte optree op ‘n publieke platvorm onder die skool se naam. Daar is ook groot pryse te wen vir die skole wat deurdring na die finale rondtes toe.

Sien die blou knopie vir die tienertoneel se deelnemersgids, wat stap vir stap vir u kan verduidelik wat die tienertoneel behels en watter reëls en verwagtinge daaraan gebonde is.