Aan my Oos-Moot kollegas …….

Aan my Oos-Moot kollegas Oos-Moot se personeel is ‘n skip. Die kantoordames: Seile Min verstaan die druk van julle werk. Van ongeduldige ouers tot haastige personeel. Die visse in die see is groen van jaloesie oor julle vermoë om te kan aanhou swem deur al die druk. Die onderwysers: Die struktuur Die waarde van goud […]