COVID-19 PANDEMIE

Besoek die volgende webtuistes vir inligting aangaande die standaard prosedures vir die voorkoming en bestuur van COVID-19 in skole en skoolgemeenskappe.

 

National Department of Health:  http://www.health.gov.za

National Institute for Communicable Diseases:  https://www.nicd.ac.za

National Institute for Occupational Health:  http://www.nioh.ac.za

World Health Organisation:  https://www.who.int

Department of Basic Education: https://www.education.gov.za

National Health Laboratory Service:  https://www.nhls.ac.za

COVID-9 Online Resource and News Portal:  https://www.sacoronavirus.co.za

NICD Toll-Free Emergency Hotline for COVID-19:  0800 029 999

WhatsApp Support Line for COVID-19:  Send HI to 0600 123 456