EKSAMENS EN TOETSE

NOVEMBER EKSAMEN – GRAAD 8 TOT 11

EKSAMEN – GRAAD 12

Die 2019 Eindeksamen begin op 7 Oktober en eindig op 28 November. 

Rooster en reëlings ten opsigte van die eksamens is in die inligtingsboekie (langsaan) vervat.