SKOOLFONDS

Me Nini Pitzer
Krediteure
krediteure@oos-moot.co.za

Me Annalize Jacobs
Finansies
finansies@oos-moot.co.za

SKOOLFONDS 2024
R31 344.00 per jaar, per leerder
12 x R2 612.00 (Jan tot Des) per maand, per leerder

BANKBESONDERHEDE
ABSA Bank
Ben Swartstraat
Hoërskool Oos-Moot
Tjekrekeningnommer:  090750011
Takkode:  632005
Depositoverwysing:  (skoolfonds bv. 3281  of  ander betalings bv. Gert Groenewald Hansieweek)

DEBIETORDERSTELSEL
Vanaf Januarie 2024 sal die skool ‘n doeltreffende debietorderstelsel implementeer vir ouers wat hul skoolfonds deur middel van hierdie stelsel wil betaal. 

Ouers wat belangstel kan Me. A Jacobs by finansies@oos-moot.co.za kontak. Hierdie stelsel sal beslis bydra tot ‘n vlotter en meer doeltreffende betalingservaring.

BETALINGS
Skoolfonds

Met die betaling van die skoolfonds MOET die familiekode (dis ‘n viersyfer nommer bv.  3281 en die leerder se van) as depositoverwysingsnommer gebruik word.

Bestaande families met ‘n nuwe graad 8-leerder vir 2024 kan hul huidige familiekode gebruik vir die betaling.

Nuwe graad 8’s (wat vir die eerste keer in 2024 by die skool inskakel) is reeds op die skool se stelsel gelaai – elke gesin het nou ‘n familiekode wat op die skool se D6 Connect app beskikbaar is.   Volg die blou knopie, D6 Connect App registrasie om te registreer.  Vir enige finansiële navrae kontak Me. A. Jacobs by finansies@oos-moot.co.za

Ander betalings (toere, boeke, uitstappies, ens.)
Met ander inbetalings vir byvoorbeeld toere, boeke, kampe, foto’s, ens.,  moet die leerling se naam en die aktiwiteit (bv. netbalkamp) as depositoverwysing gebruik word.

VRYSTELLINGS
(Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 verwys)

Aansoeke moet verkieslik voor of op 28 Februarie van elke jaar ingehandig word om in aanmerking te kom vir die vrystelling/gedeeltelike vrystelling.  ‘n Voorlopige verslag moet teen 31 Maart aan die Departement van Onderwys voorgelê word.

Oorspronklike dokumentasie moet ook voor hierdie datum by die skool se finansieskantoor ingehandig word.  (Sien die blou knopies vir die aansoekvorms wat afgelaai en voltooi kan word).  Die vorm is ook in harde kopie by die skool beskikbaar.

Let wel:  Die e-pos waarvan u die kennisgewing ten opsigte van die aanlyn vrystellings ontvang het, is die e-posadres wat vir registrasie gebruik moet word. Navrae kan gerig word aan finansies@oos-moot.co.za.

RESOLUSIE
Volg die skakel vir die: Resolusie (geneem tydens die ouervergadering van 30 Oktober 2013).