SKOOLFONDS


Me Nini Pitzer
Krediteure
krediteure@oos-moot.co.za


Me Annalize Jacobs

Finansies
finansies@oos-moot.co.za


Me Annemarie Gertenbach
Inbetalings
inbetalings@oos-moot.co.za

BANKBESONDERHEDE

ABSA Bank
Ben Swartstraat
Hoërskool Oos-Moot
Tjekrekeningnommer:  090750011
Takkode:  632005
Depositoverwysing:  (skoolfonds bv. 3281  of  ander betalings bv. Gert Groenewald Hansieweek)

Die skoolgelde per leerder (Gr8-12) vir 2022, is tydens die ouervergadering van 23  November 2021 soos volg vasgestel:

R22 850.00 per jaar, per leerder

R2 500.00 eenmalig teen 31 Desember 2021

Per maand, per leerder:  11 x R1 850.00 (Jan tot Nov) is betaalbaar.

Dus:  R22 850.00 – R2 500.00 = R20 350.00 ÷ 11 maande = R1 850.00 per maand.

BETALINGS
Skoolfonds
Met die betaling van die skoolfonds MOET die familiekode (dis ‘n viersyfer nommer bv.  3281 en die leerder se van) as depositoverwysingsnommer gebruik word.

Bestaande families met ‘n nuwe graad 8-leerder vir 2022 kan hul huidige familiekode gebruik vir die betaling.

Nuwe graad 8’s (wat vir die eerste keer in 2022 by die skool inskakel) is nog in die skool se registrasieproses en sal die ouer, sodra die leerder geregistreer is, elektronies in kennis gestel word van die leerder se familiekode.   In die geval waar u nog nie ‘n familiekode ontvang het nie, kan betalings gedoen word met die leerder se identiteitsnommer as verwysing.

Ander betalings (toere, boeke, uitstappies, ens.)
Met ander inbetalings vir byvoorbeeld toere, boeke, kampe, foto’s, ens.,  moet die leerling se naam en die aktiwiteit (bv. netbalkamp) as depositoverwysing gebruik word.

VRYSTELLINGS (Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 verwys)
Vrystellings kan vanaf 17 Januarie 2022 tot 28 Februarie 2022 gedoen word.  Oorspronklike dokumentasie moet ook voor hierdie datum by die skool se finansieskantoor ingehandig word.  (Sien die blou knopies vir die aansoekvorms wat afgelaai en voltooi kan word).  Die vorm is ook in harde kopie by die skool beskikbaar.

Let wel:  Die e-pos waarvan u die kennisgewing ten opsigte van die aanlyn vrystellings ontvang het, is die e-posadres wat vir registrasie gebruik moet word. Navrae kan gerig word aan finansies@oos-moot.co.za.

RESOLUSIE
Volg die skakel vir die: Resolusie (geneem tydens die ouervergadering van 30 Oktober 2013).