GR8 – 11 TOETSE EN EKSAMENS

Met die aangepaste skoolkalender vir 2021 is van die toetsdatums geskuif.  Sien die aangepaste toetsrooster soos geplaas op 9 Maart 2021.