SKOOLDRAG EN KLEREBANK

Me N Pfeil
KLEREBANK
klerebank@oos-moot.co.za

Die skool het met die hulp van ons ouers en oudleerlinge se skenking van skoolklere tot stand gekom. Fondse wat geïn word, word teruggeploeg in die klerebank.  Klere word sover moontlik herstel en gewas voordat dit in die klerebank opgeneem word.

Hierdie diens bied die volgende vir ons leerders:

  • Skoolklere (soos beskikbaar) vir ons mindergegoede leerders.
  • Skoolklere (soos beskikbaar) kan ook teen billike pryse aangekoop word.

KLEREBANKTYE

  • Woensdagmiddae vanaf 14:00 tot 14:25
  • Spesiale tye tydens eksamens (sal op die webblad en aan die leerders gekommunikeer word)

Spesiale klerebanktye t.o.v. die verkoop van wintersdrag 2020

Leerders begin op 4 Mei die skool se amptelike wintersdrag dra.  Die klerebank sal in April op 22/23 April en 29/30 April vanaf 14:00 tot 14:25 oop wees.

SKENKING VAN KLERE

Ouers of leerders wat klere wil skenk, kan dit vanaf 07:00 tot 13:00 afgee by die Ontvangs/Administratiewe Kantoor.

PRYSLYSTE (sien skakels)

Let wel

  • Klere word nie geruil of geleen uit die klerebank nie.  Leerders moet verkieslik teenwoordig wees met die aankoop van klere.
  • Geen klere word gedurende skoolure verkoop of uitgegee nie.
  • Leerders sal tydens skoolure, per afkondiging in kennis gestel word ndien die klerebank nie oop sal wees nie.
  • Indien u ‘n navraag wil rig of ‘n  reëling vir buite die gewone klerebanktye wil tref, kontak die klerebank by klerebank@oos-moot.co.za.