SKOOLDRAG EN KLEREBANK

Me N Pfeil
KLEREBANK
klerebank@oos-moot.co.za

Die skool het met die hulp van ons ouers en oudleerlinge se skenking van skoolklere tot stand gekom. Fondse wat geïn word, word teruggeploeg in die klerebank.  Klere word sover moontlik herstel en gewas voordat dit in die klerebank opgeneem word.

Hierdie diens bied die volgende vir ons leerders:

  • Skoolklere (soos beskikbaar) vir ons mindergegoede leerders.
  • Skoolklere (soos beskikbaar) kan ook teen billike pryse aangekoop word.

COVID-19

Met inagneming van die COVID-19 pandemie en -regulasies kan versoeke vir klere uit die klerebank, per e-pos gerig word aan klerebank@oos-moot.co.za.

PRYSLYSTE (sien skakels)

Let wel

  • Klere word nie geruil of geleen uit die klerebank nie.  Leerders moet verkieslik teenwoordig wees met die aankoop van klere.
  • Geen klere word gedurende skoolure verkoop of uitgegee nie.
  • Leerders sal tydens skoolure, per afkondiging in kennis gestel word ndien die klerebank nie oop sal wees nie.
  • Indien u ‘n navraag wil rig of ‘n  reëling vir buite die gewone klerebanktye wil tref, kontak die klerebank by klerebank@oos-moot.co.za.