KULTUURAKTIWITEITE

ALL STARS

Dit is ‘n kleiner groep Revue-lede (ongeveer 59) wat as die “All Stars” bekend staan.  Die groep verteenwoordig die skool in kompetisies.  Oos-Moot se “All Stars” revue-groep is die 2018/2019 Kaleidoscope Revue kampioene.

Organiseerder
Me Wilna Kalp
w.kalp@oos-moot.co.za

ECO-OOSIES

Vir die leerders wat ‘n passie vir die natuur en ekosisteme het, is daar verskeie projekte wat jaarliks geloods word.

Organiseerder
Me Carna Peens
c.peens@oos-moot.co.za

FEITEVRATE

Feitevrate het ten doel om leerders se algemene kennis uit te brei en om hul aan te moedig om kennis te neem van plaaslike en internasionale nuusgebeure.  Kompetisies is gewoonlik in spanverband en bied die geleentheid om mekaar en ander skole se leerders beter te leer ken.

Organiseerder
Me Isobet Oberholzer
oberholzeri@oos-moot.co.za

FOTOGRAFIEKLUB

Die fotografieklub kom reg deur die jaar bymekaar en leer meer oor verskillende tegnieke om kwaliteit foto’s te neem.  Leerders kry teoretiese lesse en doen ook prakties om die tegnieke in te oefen.

Organiseerder
Me Marga Koelman
koelmanm@oos-moot.co.za

IDOLS

Die IDOLS-kompetisie word tweejaarliks gehou.  Ons talentvolle Oosies kry tydens hierdie kompetisie die geleentheid om hul talente ten toon te stel.  Die oudisies begin vroeg in die jaar en na die finaliste aangewys is, word ‘n video-opname van ‘n liedjie deur elke finalis op YouTube geplaas.

 

JUNIOR STADSRAAD

‘n Graad 10- en 11-leerder van ons skool word op die Junior Stadsraad verteenwoordig.  Daar is 31 skole betrokke.  Hulle bied talle projekte aan om fondse in te samel ter ondersteuning van die organisasies of instellings aan wie hulle finansiële hulp verleen. 

Organiseerder
Me Elsa van Zyl
e.vanzyl@oos-moot.co.za

KOOR

Koorsang is lank reeds ‘n deel van Hoërskool Oos-Moot se kultuurkalender.  Die koor skop 2018 as ‘n dogterskoor af.  Stemme word ontwikkel en tegniek word aangeleer.  Die koor hou in Augustus en September oudisies vir nuwe koorlede.

Organiseerder
Me Isobet Oberholzer/Me Lee Bouwer
bouwerl@oos-moot.co.za

KOSPROJEK

Die kosprojek voorsien maandeliks ‘n kospakkie aan ons behoeftige gesinne in ons skool. Hierdie kospakkies bestaan uit onder andere bederfbare en nie-bederfbare voedsel, toiletware, sowel as skoonmaakmiddels. Kosinsamelingsprojekte word dwarsdeur die jaar geloods.

Organiseerder
Me Lee Bouwer
bouwerl@oos-moot.co.za

LIGTE EN KLASSIEKE SANG

Verskeie van ons leerders neem aan Kunstefeeste en Eisteddfods deel.

 

LIGTE MUSIEKORKES

Die skool se orkes bestaan uit 45+ lede wat viole, dwarsfluite, trompette, altsaksofone, trombone, ‘n tuba, ‘n tenoorsaksofoon, ‘n elektriese kitaar, klavier en ‘n dromstel bespeel. 

Organiseerder
Mnr Danie Smith
smithd@oos-moot.co.za

Ligte Musiekorkes webbladsy

MOOTGENOOT

Die koerant is ‘n geleentheid vir die leerders om hul skryftalent te ontwikkel.  Die Mootgenoot is ‘n kleurvolle koerant wat drie keer per jaar uitgegee word.  

Organiseerder
Me Tinkie Stolp
stolpt@oos-moot.co.za

MNR EN MEJ OOS-MOOT

Die jaarlikse kompetisie bied ons leerders die geleentheid om hul sosiale vaardighede te ontwikkel.  Dié geleentheid dien ook as fondsinsameling van die skool.

Organiseerder
Me Gené Barkhuizen
barkg@oos-moot.co.za

Mnr en Mej Oos-Moot webbladsy

MUSIEKBLYSPEL

Die musiekblyspel bestaan uit ‘n groep uitgesoekte seuns en meisies (oudisies) wat met hul vaardigheid in toneelspel en sang in toneelstukke soos “Beauty and the “Beast” en “Fame” na die verhoog bring.

Organiseerder
Me Gené Barkhuizen
barkg@oos-moot.co.za

Musiekblyspel webbladsy

OOSIE-INK

Met Oosie-Ink kry leerders die geleentheid om hul skryftalent (poësie, stories, grappies, ens) in Engels of Afrikaans te ontwikkel.  Die bundel verskyn een keer per jaar.

Organiseerder
Me Mia Snyman
kultuur@oos-moot.co.za

Digbundel gepubliseer 2019

OOSIE-JEUG

Die Oosie-Jeug is ‘n Christelike inisiatief waar elke leerder verwelkom is en verskeie projekte soos uitreikaksies.  DVD-aande, kampe, sprekers en aanbiddingsaande meemaak.

Organiseerder
Mnr M Petzer
kultuur@oos-moot.co.za

RASIE-LEIERS

‘n Groep van ongeveer 30 leerders word jaarliks gekeur vir dié groep.  Hul tree by verskeie sportgeleenthede op en neem aan kompetisies deel.

Organiseerder
Me W Kalp
kultuur@oos-moot.co.za

REDENAARS/DEBAT

Die Redenaars gee ons leerders die geleentheid om hul sê te sê.  Die Debat daarenteen gee die leerders met vroue- en mannemoed die geleentheid om te debatteer oor aktuele sake.  Hulle moet op hul voete kan dink en logies oor ‘n saak debatteer en redeneer.

Organiseerder
Me C Bezuidenhout
kultuur@oos-moot.co.za

REVUE

Die Revue vind tweejaarliks plaas.  Dit is ‘n skouspel van musiek waraan ‘n uitgesoekte groep seuns en meisies deelneem. Die Revue het in 2018 en 2019 die Kaleidoscope Revue kompetisie gewen.

Organiseerder
Me W Kalp
w.kalp@oos-moot.co.za

SPELBYE

Die spelbye gee ons leerders die geleentheid om hul taalkundigheid toe te pas.  Daar is verskeie kompetisies teen van die top skole in Pretoria.

Organiseerder
Me T Jordaan
t.jordaan@oos-moot.co.za

TROTS OOSIE

Trots Oosies laat elke leerder hul waardes en kwaliteite uitleef.  Ons wil ‘n groter persoonlike en gemeenskaplike trots by ons leerders aanwakker en ‘n positiewe leerklimaat by ons skool bevorder.

Organiseerder
Me E Kotzé
kotzee@oos-moot.co.za