MAATSKAPLIKE WERKER/BERADER

Janine Olivier
j.olivier@oos-moot.co.za

(012) 332 0601

 

Me Olivier is ‘n gekwalifiseerde maatskaplike werker (BAMW) en sedert 2008 betrokke by Hoërskool Oos-Moot.

Haar werksaamhede sluit in:

  • emosionele en skolastiese ondersteuning vir ons leerders;
  • verwysing van leerders na kundiges in die gemeenskap;  en
  • berading:  emosioneel, swangerskappe, dwelmisbruik, ouer en kind verhouding, portuurgroep verhouding, boelie, ensovoorts.

Beskikbaarheid:
Maandae tot Donderdae
Skoolure