HERMERK VAN 2020 NSC EINDEKSAMENVRAESTELLE

Matrikulante wat in 2020 die NSC eksamen geskryf het en hul vraestelle wil laat hermerk kan die nodige vorms hier aftrek vir voltooiing waarna dit by die Departement van Onderwys (D3) se kantore by Wonderboom Junction (1ste vloer) ingehandig en betaal word.

HEREKSAMEN – JUNIE 2021

2020 Matrikulante wat die Junie hereksamen wil skryf kan die nodige vorm hier aflaai vir voltooiing en inhandiging by die skool.  Stuur asseblief ‘n e-pos na me L Goosen (goosenl@oos-moot.co.za) om ‘n afspraak te reël.