ONDERWYSPERSONEEL

Me J Geldenhuys (Assistent)

Mnr R Groenveld
m.groenveld@oos-moot.co.za

Me S van de Wetering
s.vandewetering@oos-moot.co.za

Me S vd Merwe
vdmerwes@oos-moot.co.za

Me H van Staden
vanstadenh@oos-moot.co.za

Mnr S van Staden
vanstadens@oos-moot.co.za

Mnr A Visagie
a.visagie@oos-moot.co.za