OOS-MOOT RAAD (OMR) NOMINANTE

Die OMR-lede van 2019/2020 se diensjaar loop binnekort ten einde.  Met die COVID-19 pandemie is die proses aangepas om te voldoen aan die regulasies. 

Die gedragskode, nominasievorm en reglement van die uitvoerende komitee is beskikbaar op die webbladsy.

Die verkiesingsproses verloop soos volg:

  • 25 Augustus:  Nominasievorms aan graad 11-leerders
  • 11 September:  Sluitingsdatum vir nominasievorm en video
  • 12 – 18 September:  Siftingsproses

Datums vir stemdag, aankondiging en inhuldiging van die nuwe OMR-Raad sal later aangekondig word.