BESTUUR EN DEPARTEMENTSHOOFDE

Mnr Nico Kotzé
HOOF
diehoof@oos-moot.co.za

Mnr Fraser Parker
ADJUNKHOOF
f.parker@oos-moot.co.za

Me Hanlie van Staden
VISEHOOF
AKADEMIE GR8 – GR12
vanstadenh@oos-moot.co.za

Me Mariane Haasbroek
VISEHOOF
DISSIPLINE
c.haasbroek@oos-moot.co.za

Me Lee Bouwer
KULTUURHOOF
kultuur@oos-moot.co.za

Mnr Braam Pretorius
SPORTHOOF
sport@oos-moot.co.za

DEPARTEMENTSHOOFDE

Me Talita Nabal
Afrikaans
nabalt@oos-moot.co.za

Me Tinkie Stolp
Engels
stolpt@oos-moot.co.za

Mnr A Stolp
Fisiese Wetenskap
stolpa@oos-moot.co.za

Me Hanlie van Staden
Wiskunde/WG
vanstadenh@oos-moot.co.za

Mnr HJ van Aswegen
LO
vaswegenh@oos-moot.co.za

Me Nelmarie Viljoen
IGO
n.viljoen@oos-moot.co.za