BESTUUR EN DEPARTEMENTSHOOFDE

Bestuur


Mnr Nico Kotzé
HOOF

012 – 332 0601
diehoof@oos-moot.co.za


Me Linda Goosen
ADJUNKHOOF

012 – 332 0601 x 1012
goosenl@oos-moot.co.za


Mnr Fraser Parker
ADJUNKHOOF

012 – 332 0601 x 1008
f.parker@oos-moot.co.za

Departementshoofde

Me Talita Nabal
Afrikaans

nabalt@oos-moot.co.za

Me Elmarie Kotzé
EBW/Rek.

012-332 0601 x 1018
kotzee@oos-moot.co.za

Me Tinkie Stolp
Engels

012-332 0601 x 1007
stolpt@oos-moot.co.za

Mnr Andries Stolp
Fisiese Wetenskap

012-332 0601 x 1020
stolpa@oos-moot.co.za

Me Ria Steinmann
Gasvryheidst./Verbruikerstudies

012-332 0601 x 1020
steinmannr@oos-moot.co.za

Mnr Stefan van Staden
Lewensoriëntering (LO)

012-332 0601 x 1019
vanstadens@oos-moot.co.za

Me Marietjie Botha

Sosiale Wetenskap (Intern)

oosmoot@oos-moot.co.za

Mnr Danie Smith
Tegnologiese Wetenskappe

smithd@oos-moot.co.za

Me Hanlie van Staden
Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid/RTT/IT

012-332 0601 x 1006

vanstadenh@oos-moot.co.za

Mnr Ruan Theyse
Geesteswetenskappe

012-332 0601 x 1016

r.theyse@oos-moot.co.za