BESTUUR EN DEPARTEMENTSHOOFDE

Bestuur


Mnr Nico Kotzé
HOOF

012 – 332 0601
diehoof@oos-moot.co.za

Me Linda Goosen
ADJUNKHOOF

012 – 332 0601
goosenl@oos-moot.co.za


Mnr Fraser Parker
ADJUNKHOOF

012 – 332 0601
f.parker@oos-moot.co.za

Departementshoofde

Me Talita Nabal
Afrikaans

nabalt@oos-moot.co.za

Me Elmarie Kotzé
EBW/Rek/Besigheidstudies/Ekonomie

012-332 0601
kotzee@oos-moot.co.za

Me Tinkie Stolp
Engels

012-332 0601
stolpt@oos-moot.co.za

Mnr Andries Stolp
Fisiese Wetenskap

012-332 0601
stolpa@oos-moot.co.za

Me Ria Steinmann
Gasvryheidst./Verbruikerstudies/RTT/IT

012-332 0601
steinmannr@oos-moot.co.za

Mnr Stefan van Staden
Lewensoriëntering (LO)

012-332 0601
vanstadens@oos-moot.co.za

Me Hanlie van Staden
Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid

012-332 0601
vanstadenh@oos-moot.co.za

Mnr Ruan Theyse
Geesteswetenskappe

012-332 0601
r.theyse@oos-moot.co.za

Me Nelmarie Viljoen
IGO (Ingenieursgrafika en -Ontwerp)

012-332 0601
n.viljoen@oos-moot.co.za