SWEM

Swem is ‘n spansport met individuele dissipline.  Hier word jy waarlik as ‘n individu gesien en is jy nie net ‘n nommer nie.  Jou deelname is opmerklik en is jy vir die 20 tot 30 sekondes in die swembad die verteenwoordiger van jou skool waar jou prestasie(s) nie net tot eer van jouself is nie maar ook tot eer van jou skool. 
 
Elke prestasie van elke swemmer dra by tot die skool se prestasies by ‘n byeenkom.  Swem is nie net mededingend nie maar ook ‘n sport met ‘n kultuur van omgee en ondersteuning vir jou as spanlid.  
 
GELEENTHEDE VIR DEELNAME
Die skool neem gedurende die eerste kwartaal aan vriendskaplike byeenkomste deel om ons swemmers soveel moontlik blootstelling vir ontwikkeling te gee.  Ons neem in die C-Bond liga teen verskeie Pretoria skole deel (Hoërskool Menlopark, Maragon College (Mooikloof), Afrikaans Hoër Meisiesskool, Woodhill College, Sutherland High School en Hoërskool Overkruin) en word die interhoërspan tydens hierdie liga’s gekies.
 
OEFENING (VOOR SEISOEN EN IN SEISOEN)
Die skool maak gebruik van die Tjaart van Vuuren munisipale swembad op die hoek van 30ste laan en Hertzogstraat, VillierIa, Pretoria.  Die skool betaal die seisoentoegang tot die swembad vir die leerders.
 
Verskeie van ons swemmers is by streeksklubs vir addisionele oefening om hul in die sport te bevorder.  Die skool moedig klublidmaatskap aan aangesien dit ten goede van dié skoolsport is.
 
Voorseisoen oefening 2023
Die swemspan beoog om tydens September 2022 reeds met amptelike voorbereiding vir die 2023 seisoen te begin asook met vriendskaplike galas in die 4de kwartaal te begin deelneem.
 
Indien ‘n leerder sou belangstel om deel te wees van die oefengroep kan ‘n e-pos aan die organiseerder gerig word. 
 
AFRIGTING
Ons maak gebruik van buite-afrigting vir ons leerders.  Hierdie afrigting is GRATIS en sal aan die leerders gekommunikeer word, sodra die swemseisoen afskop. Die leerders sal deur middel van die nuusbrief en die skool se webwerf vroegtydig in kennis gestel word van die afrigtingsessies en swemprogramme.
 
DEELNAME
Leerders mag slegs in twee individuele items deelneem en 2 aflosse. 
 

Me Tanika Ferreira
Organiseerder
t.ferreira@oos-moot.co.za