VAKVERANDERINGS

  • Die graad 10- en 11-leerders het geleentheid om vakke te verander tot 4 Desember 2020. 
  • Let wel:  Die datum op die vorm dui aan 15 Desember maar die skool benodig die inligting voor 4 Desember om die skoolrooster vir 2021 te finaliseer voor die skool sluit.
  • Sien skakel vir die vorm.
  • Die vorm kan per hand by die skool ingehandig word of per e-pos na goosenl@oos-moot.co.za gestuur word.