VAKVERANDERINGS

  • Die graad 10- en 11-leerders het geleentheid om vakke te verander.
  • Die datums vir vakveranderings word deur die departement bepaal.
  • Sien skakel vir die vorm.
  • Die vorm kan per hand by die skool ingehandig word of per e-pos na goosenl@oos-moot.co.za gestuur word.