VAKINLIGTING

Vakkeusebemarking word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied om hul behulpsaam te wees met hul vakkeuse vir  graad 10.  Volledige inligting ten opsigte van die verskillende vakke word in die vakinligtingstuk, video’s en aanbiedings hieronder uiteengesit.

Navrae (volg die skakels)

Vakkeuses het op 25 Augustus 2021 gesluit.