VAKINLIGTINGSTUK

Vakkeusebemarking word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied om hul behulpsaam te wees met hul vakkeuse vir  graad 10.  Volledige inligting ten opsigte van die verskillende vakke word in die vakinligtingstuk, video’s en aanbiedings hieronder uiteengesit.

Navrae:

  • Vakgerigte navrae aan die spesifieke Departementshoof (sien skakel hieronder);
  • Loopbaangerigte navrae me L Goosen of mnr S van Staden (sien skakel hieronder)