E-SPORT

E-sport is ‘n vorm van kompeterende sport waar leerders in spanne op ‘n video-speletjie platform teen mekaar deelneem en het in 2021 deel van Hoërskool Oos-Moot se sportaktiwiteite geword.

Spelers wat op skool betrokke is by e-sport beskik oor vaardighede wat nie noodwendig beskikbaar is in gestandaardiseerde toetse nie. Dit bevorder onder andere die volgende vaardighede:

 • Konseptuele denke – Om te wen, word vinnige konseptuele denke, kreatiewe probleemoplossing, superieure uitvoering en strategiese benadering vereis.
 • Spanwerk – Sukses vereis sterk en duidelike kommunikasievaardighede. ‘n Waardevolle vaardigheid wat deur elke werkgewer gesog word.
 • Sportmanskap – Dit is normaal dat emosies ‘n hoogtepunt bereik in enige spel. Om mislukking te hanteer is ‘n kritieke emosionele vaardigheid wat hier (net soos op die sportveld) ontwikkel word.

E-sport kan ook die speelveld van leerders verder vergroot aangesien enige leerder ongeag geslag, vermoë, kultuur, of ligging hieraan kan deelneem. Hierdie is ook ‘n geleentheid om leerder betrokkenheid by die skool te bevorder.

Missie as E-sportspan

Om ‘n veilige en mededingende omgewing te skep vir leerders van Hoërskool Oos-moot terwyl hulle spanbou, kommunikasie en kritiese denke beoefen.

Hierdie veld bied die geleentheid vir meer leerders aan om betrokke te raak by skoolaktiwiteite, asook blootstelling aan toekomstige geleenthede op die gebied van tegnologie en e-sport.

Voorwaardes

Leerders moet aan die onderstaande voorwaardes voldoen. Indien leerders enige van hierdie voorwaardes oortree sal hul verban word vanaf die e-sportspan.

 1. Leerders moet Hoërskool Oos-Moot se skoolreëls nakom.
 2. Leerders moet alle deelnemers met respek hanteer. Geen fisiese of verbale bakleiery sal geduld word nie.
 3. Geen kru-taal mag gebruik word nie.
 4. Leerders mag geen vak druip nie.
 5. Indien ‘n leerder se algehele gemiddeld met meer as 10% verswak, is die leerder verban vanaf e-sports vir ‘n kwartaal.
 6. Leerders moet die ouderdomsbeperking van die bepaalde spel nakom. GEEN uitsonderings.

Hoe werk 2022 se deelname?

Weens Covid-19 sal deelname vanaf leerders se huise plaasvind om hul veiligheid te verseker.

Die seisoen is vanaf  Maart tot  Desember 2022.

Daar sal geen toernooie wees tydens eksamens nie. 

Wat het die leerders nodig?

 • Eie rekenaar of “gaming console” (PlayStation, Xbox)
 • Oorfone met ‘n mikrofoon vir kommunikasie doeleindes.
 • Program vir kommunikasie: Discord
 • Goeie internet konneksie.

Speletjies wat gespeel word:

 • CS:GO (Counter Strike: Global Offensive) (Hoof speletjie)
 • Rocket League (Hoof speletjie)
 • Dota 2
 • League of Legends
 • Valorant
 • Rainbow Six Siege
 • Overwatch

 

Mnr J Nolte
Organiseerder
j.nolte@oos-moot.co.za

UITSLAE