WISKUNDE SENTRUM

Me H van Staden
vanstadenh@oos-moot.co.za

Me Hanli van Staden (Departementshoof:  Wiskunde) is in beheer van die Wiskunde sentrum en bied die klasse aan.

Die klasse vir 2020 begin die eerste week in Februarie.

Die Wiskunde sentrum het ten doel om die leemtes in leerders se agtergrondkennis aan te spreek.  Klasse word GRATIS aangebied vir alle leerders en loop parallel met werk wat in die klasse behandel word. 

Alle Wiskunde leerders ontvang aan die begin van die jaar ‘n skrywe aangaande die Wiskunde sentrum.  ‘n Skeurstrokie vorm deel van die skrywe en MOET deur die ouers van elke Wiskunde leerder VOLTOOI EN TERUGGESTUUR WORD NA DIE LEERDER SE WISKUNDE ONDERWYSER.

Die klasse behels die volgende:

  • Daar sal elke middag ‘n onderwerp behandel word wat betrekking het op die spesifieke graad. Die onderwerpe sal aanpas by die afdeling in die sillabus wat tans behandel word.
  • Verduidelikings met voorbeelde sal in die eerste helfte van die sessie plaasvind.
  • Daarna doen leerders oefeninge.
  • Elke leerder se werk sal gemerk word om vas te stel waar sy/haar probleem lê.
  • Leerders word aangemoedig om al die werk vir die middag korrek te kan doen voor hy/sy die klas verlaat.
  • Enige leerder kan ook ander grade se sessies bywoon om sodoende agtergrondkennis op te skerp.
  • Afwesighede sonder verskoning, sal deur middel van ‘n SMS aan ouers gekommunikeer word.
  • Leerders wat die vorige jaar meer as 80% in Wiskunde behaal het, kan aan die “KWADRATE-VRATE-KLUB” behoort. Hierdie leerders sluit vrywillig by die klub aan en help ander leerders (in dieselfde graad) tydens die sentrumsessies.
  • Kredietpunte word aan leerders wat die sentrum gereeld bywoon en ‘n positiewe gesindheid toon, toegeken.

DIT WORD BAIE STERK AANBEVEEL DAT LEERDERS WAT WISKUNDE DRUIP, DIE KLASSE SAL BYWOON.

Leerders wat die klasse wil bywoon moet die Wiskunde-sentrum skeurstrokie voltooi en inhandig.

 

Mej R van den Bout
rvdbout@oos-moot.co.za

ADMATHS Graad 9-10 Leerders

Me Regina van den Bout (Wiskunde-onderwyseres) is hanteer die AdMaths-program vir Oos-Moot.

Admaths is ʼn gevorderde wiskunde program en gee u kind ʼn waardevolle voorsprong op universiteit. Dit is ʼn ekstra vak (Nie-Departementeel nie) en nie ʼn ekstra klas in skoolwiskunde nie. U kind kwalifiseer om deel te neem aan die program as hy/sy gereeld 80%+ behaal vir Wiskunde. Ons bied die kursus aan deur middel van klaskameronderrig. Dinsdae (Gr9) en Woensdae (Gr10) vanaf 17:00 tot 18:30 in K72 by me. R van den Bout. Belangstellendes kan die Admaths webblad by www.admaths.co.za besoek vir meer inligting en registrasie.