WISKUNDESENTRUM

Wiskunde bly steeds ʼn vak waarmee heelwat leerders sukkel.  Die grootste probleem wat leerders ondervind, is dat agtergrondkennis van die vorige grade nie behoorlik vasgelê is nie.    Onderwysers kan nie altyd in skoolure daaraan aandag gee nie, aangesien die sillabus vir die betrokke graad afgehandel moet word.

Die Departement Wiskunde bied die Wiskundesentrum aan op Maandagmiddae vanaf 14:00 – 15:00.  Daar sal elke Maandagmiddag ʼn onderwerp behandel word wat betrekking het op die spesifieke graad.  Die onderwerpe sal aanpas by die afdeling in die sillabus wat tans behandel word.

  • Graad 8-leerders            Mnr Ruan de Villiers (T1)
  • Graad 9-leerders            Me Stefanie vd Wetering (T3)
  • Graad 10-leerders          Mnr Drico Snyman (T4)
  • Graad 11-leerders          Me Hanlie van Staden (K14)
  • Graad 12-leerders          Mnr Juan Pretorius (T5)

Indien daar meer leerders is as wat die klaskamer kan akkommodeer, sal die res van die leerders na me. Susan Bosman gaan.

Die leerders sal slegs toegelaat word indien ons ʼn Wiskundesentrum skeurstrokie ontvang het, wat toestemming gee dat u kind die Sentrum mag bywoon.

Dit word baie sterk aanbeveel dat leerders wat Wiskunde druip, die klasse sal bywoon.  Daar sal  ʼn teenwoordigheidsregister bygehou word. 

Navrae kan gerig word aan me H van Staden (Departementshoof) by vanstadenh@oos-moot.co.za


Me H van Staden
Departementshoof:  Wiskunde/WG
vanstadenh@oos-moot.co.za

Mnr R de Villiers (Gr8)

Me S vd Wetering (Gr9)

Mnr D Snyman (Gr10)


Me H van Staden (Gr11)

Mnr J Pretorius (Gr12)