WISKUNDE SENTRUM

Die Wiskunde sentrum het ten doel om die leerders wat addisionele hulp nodig het te ondersteun.

  • Werk van die vorige week word weer in die uur sessie behandel.
  • Daar word ook gefokus op die probleemareas wat geïdentifiseer is.

Die sentrum begin op 8 Maart 2021.

Dag en tyd
Maandae vanaf 14:15 tot 15:15

Plek
Klas van die spesifieke graad se vakpersoneellid.

Dit word sterk aanbeveel dat die leerders wat druip en/of sukkel met wiskunde die sentrum bywoon.

Enige navrae kan gerig word aan Mev. H. van Staden (Departementshoof:  Wiskunde) by vanstadenh@oos-moot.co.za

 

Me H van Staden
vanstadenh@oos-moot.co.za