UIT DIE PEN VAN ‘N OOSIE

Uit die pen van ‘n Oosie is kort, sprekende en beskrywende teksgedeeltes wat uit ons leerders se Afrikaanse opstelle geneem is.