BEMARKING

Elria Kruger
bemarker@oos-moot.co.za

(012) 332 0601

BEMARKER
Advertensiegeleenthede in skoolmedia
Advertensieborde
Verhuring van skoolfasiliteite
Borgskappe
Sosiale media
Bemarkingsaangeleenthede

 

Mariëtte Senekal
webblad@oos-moot.co.za

(012) 332 0601

Webblad
Facebook
Nuusbrief
Aktiwiteitsfotograwe

Marga Koelman
koelmanm@oos-moot.co.za
Skoolfotograaf
Jaarblad